Nem szükséges feltétlenül a szorosabb praxisközösség (egyesült, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium) megszervezése. Akik a kollegiális praxisközösséghez csatlakoznak, tehát akik a területi kollegiális szakmai vezető illetékességi területén vállalják a “laza” praxisközösséghez történő csatlakozást, ezzel együtt a jogszabályban felsorolt elvárások teljesítését, azok a tájékoztatóban található táblázat középső oszlopában olvasható bértámogatáshoz jutnak. [ld. Pkr. 2 §. (2) bekezdése].

Ha egy orvos önhibáján kívül nem tud belépni, mert nem tud összehozni kellő létszámú kollégát csak azért nem kap magasabb bért, mert vidéken dolgozik, és a helyi adottságok nem kedvezőek, ezért neki hátrányt kell szenvedni?