Amennyiben a praxisközösség egyik orvos tagja nyugdíjba megy vagy elhalálozik, akkor tagsága megszűnik? Mi lesz a közösség további sorsa? Az orvos pótlására mennyi idő áll rendelkezésre szankciók nélkül?

A praxisközösséghez nem az orvos, hanem a szolgáltató csatlakozik orvosával és annak praxisával. A helyettes orvos a praxis orvosa nevében járhat el és nyújthat szolgáltatást. A praxis működtetéséről a finanszírozási szerződést megkötő egészségügyi szolgáltató gondoskodik. Amíg a szolgáltató helytáll, a …

Mi lesz azzal a praxissal, ahol az orvos belép a praxisközösségbe, majd pl. gyermekvállalás vagy más miatt később tartósan helyettesítik az orvost – esetleg kevesebb óraszámban? Maradhat akkor is a praxisközösség tagja? Hogyan alakul a bértámogatás ilyen esetben?

A praxisközösséghez nem az orvos, hanem a szolgáltató csatlakozik orvosával és annak praxisával. A helyettes orvos a praxis orvosa nevében járhat el és nyújthat szolgáltatást. A praxis működtetéséről a finanszírozási szerződést megkötő szolgáltató továbbra is gondoskodik. A rendelési időre vonatkozó …

Konzorciumi formában dolgozunk jelenleg a 3G-II-ben. Igényelhetünk-e automatikusan “100%-os” bérkiegészítést a pályázat idejére, vagy új praxisközösséget kell alakítanunk? A praxisok két szomszédos járásban vannak és nem ügyelnek együtt, egymást nem helyettesítik, gyermek, felnőtt és vegyes praxisok.

A konzorciumi megállapodásnak az 53/2021 (II.9.) Korm. rendelet szerinti praxisközösség megalakulására kell irányulnia és ugyanannak a járásnak a praxisaiból kell állnia. A tagok között sem együttes ügyelet, sem egymás helyettesítése nem kötelező a praxisközösségi konzorcium megalakításához. Felnőtt, gyermek és vegyes …

Önkormányzati, a szolgálati jogviszony alá tartozó praxisok csatlakozhatnak praxisközösséghez? Ők ezért kapnak plusz bérezést? A tartósan helyettesített önkormányzat által fenntartott praxist is bele lehet-e vonni a közösségbe?

A tartósan betöltetlen és az önkormányzat által ellátott szolgálat is bevonható a praxisközösségbe, de a bértámogatás az önkormányzatok alkalmazásában álló helyettesítő orvosokra nem vonatkozik, esetükben a szolgálati jogviszony szerinti bérekhez másik jogszabály alapján kerül kifizetésre bértámogatás.…

Önkormányzati intézmény, mint egészségügyi szolgáltató keretén belül létrejöhet-e praxisközösség, és ha igen, akkor ez hogyan valósulhat meg?

Létrejöhet, mint egyesült praxisközösség kérhetik a nyilvántartásba vételüket, ezáltal a megjelölt pályázati lehetőségekkel élhetnek és a vállalásokat teljesíteniük kell. Megjegyezzük, hogy a bértámogatás az önkormányzati intézmények esetében nem a praxisközösségbe való belépéstől függ, mivel esetükben ezt a kérdést az Eszjtv. …

Betöltetlen praxis tud-e csatlakozni praxisközösséghez? Az önkormányzat konzorciumba léphet a háziorvosi praxisokkal? És ha azok nem akarnak vele konzorciumot alakítani?

A praxisközösségi konzorciumba a betöltetlen háziorvosi szolgálatok és az önkormányzatok által működtetett praxisok is beléphetnek orvosukkal, ha vállalják a feltételeket. Az önkormányzatok által működtetett praxisok a belépés miatt a Pkr. szerinti további bértámogatást nem kapnak, esetükben a szolgálati jogviszony szerinti …

Mi lesz a betöltetlen praxisok sorsa? Jelenleg a saját körzetem mellett egy 500 fős betöltetlen körzetet látok el évek óta az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Mi lesz az ilyen körzetekkel? Folytathatom-e a “másodállást” a későbbiekben. Ha igen, kivel kell megállapodnom, marad az önkormányzat, vagy esetleg egyéb szerv lesz az illetékes.

A praxisközösségekbe az önkormányzat által működtetett betöltetlen praxissal is be lehet lépni. A praxisközösségek megalakulása önmagában a betöltetlen körzetekre közvetlen hatással nincs, de egy jól működő praxisközösség kedvező hatással lehet a területen élők egészségügyi ellátásának színvonalára és az ellátásbiztonságra.…