Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

JELENTKEZÉSI LAP

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) alkalmazottjaként (munkaszerződés) látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát szerezni.

JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére

(A lehetőség az alábbi szakirányú szakképesítésse

l rendelkezőkre vonatkozik:
aneszteziológia és intenzív terápia, arc-, állcsont- és szájsebészet, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, érsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), fül-orr-gégegyógyászat, gasztroenterológia, geriátria, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermeksebészet, hematológia, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, idegsebészet, infektológia, kardiológia, klinikai onkológia, mellkassebészet, nefrológia, neurológia, ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia), oxyológia és sürgősségi orvostan, plasztikai és égés-sebészet, pszichiátria, repülőorvostan, reumatológia, sebészet, szemészet, szívsebészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia)