layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Praxisjog-regiszter

A praxis-regiszterben a praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak csak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai kerülnek közzétételre. Az adatbázist folyamatosan töltjük fel. Amennyiben a nyilvántartásában nem szerepel, úgy "Nincs találat", folyamatban lévő ügyek esetén az "Adatainak feldolgozása jelenleg folyamatban van." üzenet jelenik meg.

 

 

Bővebben...

Praxisjog nyilvántartás

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként 2012. január 1-jei hatállyal az Országos Alapellátási Intézetet majd 2017. április 1-jei hatállyal az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

Bővebben...

Tájékoztató a praxisjogra vonatkozó adásvételekről

Az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztály feladata – többek között –, hogy regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, továbbá nyilvántartsa az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat. A 2013. júliusától hatályos új jogszabályi rendelkezések értelmében honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett bejelentések alapján a regisztrált praxisjogra vonatkozó adásvételek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Bővebben...

Az ÁEEK szempontrendszere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához

Véleményeztetésre benyújtandó iratok

Kérjük megküldeni a szempont- rendszer alapján összeállított önkormányzati rendelettervezetet valamint az érdemi döntést alátámasztó előterjesztést amelyből kiderül a körzetalakítás szükségessége: ellátási területhez kapcsolódó lakosságszám változása, érintett orvos(ok) véleménye, előzetes hatásvizsgálat eredménye stb.

 

A benyújtandó iratokat az alábbi email címen fogadjuk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Postafiók: 1525 Budapest 114 postafiók 32.

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 5. §-ának (1) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását. E szakasz első bekezdése az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

Bővebben...