layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Praxisjog-regiszter

A praxis-regiszterben a praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak csak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai kerülnek közzétételre. Ezen túlmenően lehetőséget biztosítunk a portálon keresztül az adategyeztetésre is.

Az adatbázist folyamatosan töltjük fel. Amennyiben a nyilvántartásában nem szerepel, úgy "Nincs találat", folyamatban lévő ügyek esetén az "Adatainak feldolgozása jelenleg folyamatban van." üzenet jelenik meg.

 

The file pcrud_oali/contents/jumi.php does not exist or is not readable!

Bővebben...

Praxisjog nyilvántartás

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként 2012. január 1-jei hatállyal az Országos Alapellátási Intézetet majd 2017. április 1-jei hatállyal az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján az ÁEEK Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztálya (továbiakban: Főosztály) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

Bővebben...

Tájékoztató a praxisjogra vonatkozó adásvételekről

Az ÁEEK Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztály feladata – többek között –, hogy regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, továbbá nyilvántartsa az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat. A 2013. júliusától hatályos új jogszabályi rendelkezések értelmében honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett bejelentések alapján a regisztrált praxisjogra vonatkozó adásvételek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Bővebben...

Az ÁEEK szempontrendszere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához

Véleményeztetésre benyújtandó iratok

Kérjük megküldeni a szempont- rendszer alapján összeállított önkormányzati rendelettervezetet valamint az érdemi döntést alátámasztó előterjesztést amelyből kiderül a körzetalakítás szükségessége: ellátási területhez kapcsolódó lakosságszám változása, érintett orvos(ok) véleménye, előzetes hatásvizsgálat eredménye stb.

 

A benyújtandó iratokat az alábbi email címen fogadjuk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Postafiók: 1525 Budapest 114 postafiók 32.

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 5. §-ának (1) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását. E szakasz első bekezdése az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

Bővebben...