layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Praxisjog-regiszter

A praxis-regiszterben a praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak csak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai kerülnek közzétételre. Ezen túlmenően lehetőséget biztosítunk a portálon keresztül az adategyeztetésre is.

Az adatbázist folyamatosan töltjük fel. Amennyiben a nyilvántartásában nem szerepel, úgy "Nincs találat", folyamatban lévő ügyek esetén az "Adatainak feldolgozása jelenleg folyamatban van." üzenet jelenik meg.

 

Útmutató a keresőfelület használatához:

A szolgáltatást a fent található kereső segítségével tudja használni. Minden kedves látogatónak lehetősége van névre vagy praxiskódra keresni. A név mező kitöltése esetén – az esetleges névazonosság miatt – több találat is lehetséges, amelyek közül kiválasztható a keresett személy. Ismert praxiskód esetén a kereséshez elég csak a kód beírása. Találat során az adatlapból megismerhetők a praxisra vonatkozó közérdekű adatok.

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során kizárólag okirati bizonyíték, valamint az ügyfél nyilatkozata használható fel, minden kedves látogatónk ellenőrizni tudja az adatok egyezését és a portálról letölthető Nyilatkozat kitöltésével visszaigazolhatja, ha az adatok megegyeznek. Ellenkező esetben az Adategyeztető lap letöltésére és postai úton való beküldésére van lehetőség, amely alapján az AEEK Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztálya intézkedik a nyilvántartásba vett adatok kijavításáról.