Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztály feladata – többek között –, hogy regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, továbbá nyilvántartsa az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat. A 2013. júliusától hatályos új jogszabályi rendelkezések értelmében honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett bejelentések alapján a regisztrált praxisjogra vonatkozó adásvételek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

A praxis-regiszterben a praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak csak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai kerülnek közzétételre. Az adatbázist folyamatosan töltjük fel. Amennyiben a nyilvántartásában nem szerepel, úgy "Nincs találat", folyamatban lévő ügyek esetén az "Adatainak feldolgozása jelenleg folyamatban van." üzenet jelenik meg.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként 2012. január 1-jei hatállyal az Országos Alapellátási Intézetet majd 2017. április 1-jei hatállyal az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.