Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint praxiskezelő (a továbbiakban: Praxiskezelő) kérelemre a pályázati anyaghoz csatolandó igazolást állít ki arról, hogy a kiírást megelőző két éven belül (2018. 01.01. és 2020.01.01. napja között) a pályázó rendelkezett vagy sem praxisjoggal.

A háziorvosi és fogorvosi letelepedési támogatásra kiírt pályázat esetében a Praxiskezelő kérelemre a pályázati anyaghoz csatolandó igazolást állít ki arról, hogy a pályázó rendelkezik vagy sem praxisjoggal.

Az igazolások kiadása a kérelem elektronikusan vagy postai úton történt benyújtását követő 8 munkanapon belül kerül kipostázásra a pályázó által megadott levelezési címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolások külön-külön formanyomtatványon kérhetőek.

Az igazolások kiadásával kapcsolatban felmerült kérdései esetén minden munkanap 9-11 óra között a 06-1/239-0473 telefonszámon állunk rendelkezésére.