Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A pályázati feltételeknek megfelelést az orvosi oklevélen és a szakvizsga igazolásán túl alábbi dokumentumok igazolják:

1./ kollegiális vezető háziorvosi pályázat esetén általános orvostan, vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítést igazoló bizonyítvány. Belgyógyász szakorvosi szakképesítéssel rendelkező Pályázó esetén belgyógyász szakorvosi szakképesítést igazoló bizonyítvány és legalább 10 év körzeti , illetve háziorvosi gyakorlat igazolása
2./ igazolás arra vonatkozóan, hogy a Pályázó legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik
3./ igazolás arra vonatkozóan, hogy a Pályázó az igazolás kiadásától visszamenőleg legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi, vagy fogorvosi feladatokat lát el
4./ Megyei Szakmai Vezetői pályázat esetén területi ellátási kötelezettség fennállását az ÁEEK a praxis nyilvántartásból ellenőrzi
5./ Pályázó életkorának igazolása megfelelő, amennyiben a születési idő bármely benyújtott dokumentumban szerepel. Ennek hiányában a Pályázónak nyilatkoznia kell a születési dátumára vonatkozóan, melyet sikeres pályázat esetén személyi igazolvánnyal kell igazolnia.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az 1./ pontban foglalt legalább 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlatra , valamint a 2./ 3./ pont szerint igazolandó kérdésre vonatkozóan az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya (elnevezése Kormányhivatalonként eltérő lehet) ad ki igazolást.

Bejelentkezés