Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 ( II.25. ) EüM. rendelet ( a továbbiakban : R. ) 14.§. (5) és (6), illetőleg 15.§. (6) bekezdései rendelkeznek arról, hogy megyei szakmai vezetőnek, illetőleg országos kollegiális szakmai vezetőnek – a rendeletben foglalt egyéb feltételek hiánytalan fennálltán túl - az a háziorvos bízható meg, aki
a.) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b.) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el

A jogszabály értelmezéséből következően a feladattal való megbízhatóság egyik jogszabályi feltétele, hogy a pályázó legalább 10 éve orvosként dolgozik, melyből a pályázat benyújtásától visszamenőleg legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi feladatokat lát el jelenleg is.

Tájékoztatom, hogy pályázatot nyújthat be, azonban a jogszabályi feltételek meglétének és igazolásának esetleges hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

Bejelentkezés