Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 14.§. (5) pontja írja elő feltételként hogy – az egyéb jogszabályi feltételek maradéktalan teljesülése esetén - csak az a házi gyermekorvos bízható meg a feladat ellátásával, aki 65 évnél fiatalabb.

A jogszabály rendelkezéséből következően a 65. életévet betöltött pályázó által esetlegesen benyújtott pályázat annak érvénytelenségét vonja maga után.

Segítségül megadjuk a jogszabályi hivatkozásokat:

 

14.§. (5) Megyei szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki
a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el,
c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, és
d) 65 évnél fiatalabb.
(6) Megyei szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki
a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik.

Bejelentkezés