Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

14.§. (5) Megyei szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki
a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el,
c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, és
d) 65 évnél fiatalabb.
(6) Megyei szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki
a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik,

15.§. (6) Országos szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki
a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el, és
c) 65 évnél fiatalabb

15. §. (7) Országos szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

 

Bejelentkezés