Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 ( II.25. ) EüM. rendelet ( a továbbiakban : R. ) 14.§. (5) bekezdése alapján megyei szakmai vezetőnek az a háziorvos bízható meg, aki területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik.
Az országos kollegiális szakmai vezető esetében azonban a jogszabály / R. 15.§: (6) / nem írja elő feltételként, hogy a pályázónak területi ellátási kötelezettséggel kell rendelkezni.

Bejelentkezés