Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Megyei és országos kollegiális szakmai vezetők kiválasztására vonatkozó pályázati hirdetmény

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 14. § (1) bekezdése és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján az ÁEEK megyénként és a fővárosban 1-1 fő megyei kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost és fogorvost valamint országosan 1-1 fő országos kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost, és fogorvost bíz meg.

A rendelet szerint a beérkezett pályázatokat az ÁEEK főigazgatója által delegált 1 főből, az ÁEEK-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság bírálja el.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 22.

Az országos és a megyei szakmai vezetők pályázati eljárás útján kerülnek kiválasztásra. A pályázatot az ÁEEK írja ki, a pályázati hirdetményt a honlapján teszi közzé, a pályázati felhívás elérhető a következő linken:
https://www.aeek.hu/-/kollegialis-szakmai-vezetoi-palyaz-1