Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Kollegiális szakmai vezetői rendszer felállítása

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott feladatának eleget téve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2019. július 5-én, honlapján közzétette a megyei és az országos kollegiális szakmai vezetők kiválasztására vonatkozó pályázati hirdetményt.


A rendelet 14. § (1) bekezdése és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján az ÁEEK megyénként és a fővárosban 1-1 fő megyei kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost és fogorvost (a továbbiakban együtt: megyei szakmai vezető), valamint országosan 1-1 fő országos kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost, és fogorvost (továbbiakban együtt: országos szakmai vezető) bíz meg.


Az országos és a megyei szakmai vezetők pályázati eljárás útján kerülnek kiválasztásra. A pályázatot az ÁEEK írja ki, a pályázati hirdetményt a honlapján teszi közzé, a pályázati felhívás elérhető a következő linken:
https://www.aeek.hu/palyazatok

Gyakran Ismételt Kérdések

Bejelentkezés