layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifÖnkormányzat hirdet


69 Találatok: 41 - 60 / 69


Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Solt Város Önkormányzat

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek:
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.01.07
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Solt Város Önkormányzathoz (6320 Solt, Béke tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Solt Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
Az ellátandó feladatkör:
Solt Város és Újsolt község házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint, a központi ügyeleti feladatokban való közreműködéssel.
A feladat ellátásának helye: 6320 Solt, Vécsey tér 1.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A praxisjoghoz az önkormányzat 2.400.000,-Ft/év összegű támogatást nyújt határozatlan időre.
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Solt város Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére.
Pályázattal kapcsolatos egyéb információt lehet kérni a 06-20/9683-545 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Solt Város Önkormányzat
Település: Solt
Telefon: +36209683545
E-mail: Email Küldése

Pályázat háziorvosi állás betöltésére

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1850
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
• a praxis vállalkozói formában való működtetése,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
• részletes szakmai önéletrajz.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás.
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata.
• vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.11.20
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.23
A pályázat benyújtásának módja: • A pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Lajoskomárom Nagyközség Polgármesterének címezve: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
• A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Pirtyák Zsolt polgármester nyújt: a 30/400-3454 telefonszámon, vagy a polgarmester@lkomnet.hu címen.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Praxis leírása:
A lajoskomáromi (felnőtt és gyermekorvosi) háziorvosi feladatok teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.
- Ellátandó lakosságszám (kártya): 1850 fő, vegyes praxis.
- Önkormányzati felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben,
- Épületen belüli szolgálati lakás biztosításával.
- Központi orvosi ügyeleti ellátás járási szinten megoldott, benne a részvétel nem kötelező.
- Labor, fizikoterápiás ellátás, foglalkoztatás egészségügyi ellátás lehetőségével.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Település: LAJOSKOMÁROM
Telefon: +36 30/400-3454
E-mail: Email Küldése

pályázat háziorvosi álláshely betöltésére

Hirdető felhasználó: Pónáczné Horváth Andrea

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 722
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Győrvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására valamint iskola-egészségügyi feladatok ellátásra az alábbi tartalommal:

A feladat ellátásának helye:
9821. Győrvár, Balogh Ádám u. 87.
9821. Hegyhátszentpéter, Béke u. 15.
9826. Petőmihályfa, Kossuth u. 4/A
9811. Andrásfa, Petőfi S u. 13.

Az ellátandó feladatkör:
Győrvár Község Önkormányzata és a hozzá tartozó három település – Andrásfa, Hegyhátszentpéter, Petőmihályfa - területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetében háziorvosi, valamint iskola-egészségügyi feladatok teljes körű ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Az állás betöltésének feltételei:

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
- a praxis vállalkozói formában való működtetése
- részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz
- büntetlen előélet
- jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a létesítő okirat és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálási határideje: folyamatos

Győrvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.A pályázat benyújtásának módja:

- a pályázatot 1 példányban zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Győrvár Község Önkormányzatához - 9821. Győrvár, Balogh Ádám u. 85. – kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
- Egyéb információt Kaczor Zsolt Mihály polgármester nyújt a 06-70-387-0323 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

Az érintett önkormányzatok a rendelők működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket átvállalják.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.kamikozoshiv.hu
- Magyar Orvosi Kamara (MOK) internetes felületén
- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) honlapján
- Megyei napilapok


Győrvár, 2018. október 18.

Kaczor Zsolt Mihály sk
polgármester
Győrvár Község Önkormányzata
képviseletében

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pónáczné Horváth Andrea
Település: Győrvár
Telefon: 94-574-014
E-mail: Email Küldése

Besenyszögi háziorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Besenyszög Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1700
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Saját személygépkocsi használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- MOK tagsági igazolás
- Nyilatkozat a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében való hozzájárulásáról
- Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék
- Nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér
- Nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (közalkalmazottként vagy vállalkozói formában kívánja ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.10.29
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.10.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton egy példányban kell benyújtani Besenyszög Város Önkormányzata címére: 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. Balogh Zoltán polgármesternek címezve.
A borítékon feltüntetendő: "Háziorvosi pályázat"
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Balogh Zoltán polgármester : 56/487-002
Munkácsi György jegyző: 20/5319292
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A Praxisjog felett az örökösök rendelkeznek.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Besenyszög Város Önkormányzata
Település: Besenyszög
Telefon: 20/5319292
E-mail: Email Küldése

Fogorvosi állás

Hirdető felhasználó: Kadlecsik Gyöngyi

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2408
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Saját személygépkocsi használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- MOK tagsági igazolás
- Nyilatkozat a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében való hozzájárulásáról
- Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék
- Nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér
- Nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (közalkalmazottként vagy vállalkozói formában kívánja ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.11.20
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani a Súr Községi Önkormányzat címére: 2889 Súr, Szabadság tér 1. Sógorka Miklós polgármesternek címezve.
A borítékon feltüntetendő: "Fogorvosi pályázat"
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Sógorka Miklós polgármester 30-226-4063
Kadlecsik Gyöngyi aljegyző 70-361-8254
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.02
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik.
A fogorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható.
Igényelhető 20 mFt letelepedési támogatás
Ingyenes rendelő használatot biztosítunk, a rendelő működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket az önkormányzat átvállalja.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sógorka Miklós
Település: Súr
Telefon: 30-226-4063
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő II. sz. fogorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3000
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
11. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.10.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő II. sz. vegyes fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona.
A II. számú fogorvosi körzet fogorvosa látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolafogászati feladatokat.

Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Karancslapujtő Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázó személyes meghallgatását követően.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő II. sz. fogorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3000
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
11. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.10.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő II. sz. vegyes fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona.
A II. számú fogorvosi körzet fogorvosa látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolafogászati feladatokat.

Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Karancslapujtő Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázó személyes meghallgatását követően.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő II. sz. fogorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3000
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
11. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő II. sz. vegyes fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona.
A II. számú fogorvosi körzet fogorvosa látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolafogászati feladatokat.

Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Karancslapujtő Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázó személyes meghallgatását követően.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő I. sz. háziorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése,
8. az I. számú háziorvosi körzetben jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápolót az Önkormányzat változatlan formában tovább foglalkoztatja.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az I. számú háziorvosi körzet jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának foglalkoztatását tudomásul veszi,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.10.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő I. sz. vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona. A praxis több, mint tíz éve tartósan betöltetlen.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (két köznevelési intézményben: óvoda, általános iskola)
Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit az önkormányzat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban.
Az I. sz. körzet újonnan felújított rendelővel és szolgálati lakással rendelkezik.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő I. sz. háziorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése,
8. az I. számú háziorvosi körzetben jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápolót az Önkormányzat változatlan formában tovább foglalkoztatja.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az I. számú háziorvosi körzet jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának foglalkoztatását tudomásul veszi,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő I. sz. vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona. A praxis több, mint tíz éve tartósan betöltetlen.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (két köznevelési intézményben: óvoda, általános iskola)
Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit az önkormányzat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban.
Az I. sz. körzet újonnan felújított rendelővel és szolgálati lakással rendelkezik.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő I. sz. háziorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése,
8. az I. számú háziorvosi körzetben jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápolót az Önkormányzat változatlan formában tovább foglalkoztatja.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az I. számú háziorvosi körzet jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának foglalkoztatását tudomásul veszi,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő I. sz. vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona. A praxis több, mint tíz éve tartósan betöltetlen.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (két köznevelési intézményben: óvoda, általános iskola)
Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit az önkormányzat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban.
Az I. sz. körzet újonnan felújított rendelővel és szolgálati lakással rendelkezik.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás Karancslapujtő I. sz. háziorvosi körzet b

Hirdető felhasználó: Lantos Ibolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése,
8. az I. számú háziorvosi körzetben jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápolót az Önkormányzat változatlan formában tovább foglalkoztatja.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az I. számú háziorvosi körzet jelenleg Karancslapujtő község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának foglalkoztatását tudomásul veszi,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Karancslapujtő Község Önkormányzata 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Személyesen: Baksa Sándor polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Sándor polgármester nyújt a 06-20-232-4673-as telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Karancslapujtő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Karancslapujtő I. sz. vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A praxisjog Karancslapujtő Község Önkormányzatának tulajdona. A praxis több, mint tíz éve tartósan betöltetlen.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (két köznevelési intézményben: óvoda, általános iskola)
Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az Önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától sem zárkózik el. A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit az önkormányzat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban.
Az I. sz. körzet újonnan felújított rendelővel és szolgálati lakással rendelkezik.
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában.
A feladatellátás helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
Az önkormányzat – vállalkozási formában történő ellátás esetén - a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lantos Ibolya
Település: Karancslapujtő
Telefon: 06202324673
E-mail: Email Küldése

iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátás

Hirdető felhasználó: Dudás Erzsébet

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - orvostudományi egyetemi végzettség;
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.( IX.3.) NM rendelet 3.§-ában előírt szakképesítések valamelyike;
- egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában való szereplés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátásáról;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban felüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.02.28
A pályázat elbírálásának határideje: következő közgyűlés
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.12.03
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Érd közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM rendelet 2. melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A feladat-ellátás időtartama alatt az orvosi szobát, valamint a 26/19978. (IX.3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Érd MJV Önkormányzata
Település: Érd
Telefon: 23-522-318
E-mail: Email Küldése

háziorvosi szolgálat /háziorvos

Hirdető felhasználó: Nagyalásony Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 930
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Nagyalásonyi vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi (Nagyalásony, Dabrony, Vid, Kisszőlős települések) ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű közalkalmazotti vagy vállalkozói formában.

Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti szakképesítés, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, jogosítvány másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás, vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat nyilv. vagy zárt ülés keretében való elbírálásról
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.10
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.12.14
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Nagyalásony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29.)
Elektronikus úton Csöngei Gábor polgármester részére a onknagyalasony@vnet.hu, címen keresztül,
vagy személyesen: Csöngei Gábor polgármester, 8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.12.15.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi feladatok a szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos aki a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen megszerezhető. A praxisjogról az önkormányzat megállapodást köt a pályázat nyertesével. Szükség esetén szolgálati lakás igényelhető. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa. A leendő háziorvos egy korszerű, felújításra kerülő rendelőben végezheti tevékenységét.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyalásony Község Önkormányzata
Település: Nagyalásony
Telefon: 0688/504-730
E-mail: Email Küldése

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
• Egyetem (4/2000 (II.25) EüM rendelet 11.§ 9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• MOK kártya
• Működési nyilvántartási kártya
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.01.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldéssel (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.).
• Elektronikus úton Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezető részére az egeszseghaz@egeszseghazlm.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.).
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Ellátandó feladat:
Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyeleten ügyeletes orvosi feladatok ellátása személyes közreműködői szerződés keretében.
dat ellátására.
A munkavégzés helye:
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
A pályázati kiírással, ügyeleti díjakkal kapcsolatosan további információ Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezetőtől kérhető, a 30/395-2575 -ös telefonszámon.


Jelentkezési határidő: folyamatos

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Település: Lajosmizse
Telefon: 0676356184
E-mail: Email Küldése

5122 Jászdózsa

Hirdető felhasználó: Botlik Tiborné

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázatot meghirdető szerv neve és címe:
Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

Munkahely és munkakör megnevezése:
Jászdózsa vegyes háziorvosi alapellátási körzete
háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint.

A pályázat feltételei:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• Előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak
Egyéb információk:
Pályázat benyújtási határidő: 2018. október 31.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül.
A munkakör betölthetőségének ideje: azonnal
.


A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata,
• részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
• a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• Pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.10.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.05
A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtása: Dr. Szerencsés István polgármesterhez (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 06-57/436-060, 30/317-1931) zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi ellátás”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.05
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Botlik Tiborné
Település: Jászdózsa
Telefon: 06/57/436060
E-mail: Email Küldése

5122 Jászdózsa

Hirdető felhasználó: Botlik Tiborné

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázatot meghirdető szerv neve és címe:
Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

Munkahely és munkakör megnevezése:
Jászdózsa vegyes háziorvosi alapellátási körzete
háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint.

A pályázat feltételei:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• Előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak
Egyéb információk:
Pályázat benyújtási határidő: 2018. október 31.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül.
A munkakör betölthetőségének ideje: azonnal
.


A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata,
• részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
• a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• Pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.10.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.05
A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtása: Dr. Szerencsés István polgármesterhez (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 06-57/436-060, 30/317-1931) zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi ellátás”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.05
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Botlik Tiborné
Település: Jászdózsa
Telefon: 06/57/436060
E-mail: Email Küldése

5122 Jászdózsa

Hirdető felhasználó: Botlik Tiborné

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázatot meghirdető szerv neve és címe:
Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

Munkahely és munkakör megnevezése:
Jászdózsa vegyes háziorvosi alapellátási körzete
háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint.

A pályázat feltételei:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• Előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak
Egyéb információk:
Pályázat benyújtási határidő: 2018. október 31.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül.
A munkakör betölthetőségének ideje: azonnal
.


A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata,
• részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
• a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• Pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtása: Dr. Szerencsés István polgármesterhez (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 06-57/436-060, 30/317-1931) zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi ellátás”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.05
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Botlik Tiborné
Település: Jászdózsa
Telefon: 06/57/436060
E-mail: Email Küldése

5122 Jászdózsa

Hirdető felhasználó: Botlik Tiborné

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázatot meghirdető szerv neve és címe:
Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

Munkahely és munkakör megnevezése:
Jászdózsa vegyes háziorvosi alapellátási körzete
háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint.

A pályázat feltételei:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• Előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak
Egyéb információk:
Pályázat benyújtási határidő: 2018. október 31.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül.
A munkakör betölthetőségének ideje: azonnal
.


A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata,
• részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
• a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• Pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.10.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.05
A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtása: Dr. Szerencsés István polgármesterhez (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 06-57/436-060, 30/317-1931) zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi ellátás”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.05
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Botlik Tiborné
Település: Jászdózsa
Telefon: 06/57/436060
E-mail: Email Küldése

5122 Jászdózsa

Hirdető felhasználó: Botlik Tiborné

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázatot meghirdető szerv neve és címe:
Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

Munkahely és munkakör megnevezése:
Jászdózsa vegyes háziorvosi alapellátási körzete
háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint.

A pályázat feltételei:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• Előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak
Egyéb információk:
Pályázat benyújtási határidő: 2018. október 31.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül.
A munkakör betölthetőségének ideje: azonnal
.


A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata,
• részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
• a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• Pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.10.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.05
A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtása: Dr. Szerencsés István polgármesterhez (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 06-57/436-060, 30/317-1931) zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi ellátás”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.05
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Botlik Tiborné
Település: Jászdózsa
Telefon: 06/57/436060
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com