layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifMinden hirdetés


107 Találatok: 1 - 20 / 107


Felnőtt háziorvosi körzet ellátása

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város 15. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére a praxis elidegenítésének eredménytelensége esetére
Hirdető felhasználó: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Ellátandó lakosságszám: 1815 fő

Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 60 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a kissne@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettség: Igen
Jogviszony kezdete: leghamarabb 2019. július 1.
Jogviszony jellege: területi ellátási kötelezettség szerinti ellátás, egészségügyi ellátási-szerződés megkötésével, vállalkozó háziorvosként
Kategória: háziorvosi
Típusa: felnőtt háziorvosi körzet
Leírás/Megjegyzések:
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 15. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2019. január 1. napjától betöltetlen, jelenleg 2019. június 30. napjáig helyettesítés keretében ellátott. A körzet lakosságszáma a 2018. december 31-i lakosságszám alapján 1815 fő.
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben a 15. számú felnőtt háziorvosi praxis jelenlegi jogosultja a praxisjogát 2019. június 30. napjáig értékesíti.
- A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
- A pályázat nyertese maga gondoskodik körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosításáról.
- A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bírálja el.
Kapcsolat:
Hirdető pontos megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Település: Békéscsaba
Telefon: 06-66/886-505
E-mail: kissne@bekescsaba.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Település: Békéscsaba
Telefon: 0666886505
E-mail: Email Küldése

Tamási III. számú felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Tamási Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 950
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22. szám alatt található rendelőintézet földszinti részén található rendelőhelyiség, amelyet a körzetet ellátó orvos használ közösen a Tamási IV. számú háziorvosi körzetet ellátó orvossal, bérleti díj fizetése nélkül.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel.
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tamási Város Önkormányzata
Település: Tamási
Telefon: 20/400-5748
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi pályázat

Hirdető felhasználó: Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 674
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakirányú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
• igazolás a működési nyilvántartásba vételről
• a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés)
• nyilatkozat arról, hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket (asszisztens, rendelő helyiséget, eszközöket és a rendelő berendezését) biztosítja
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.17.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása: Ajka Város Önkormányzata polgármesterének címezve (Schwartz Béla 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat”
Felvilágosítás kérhető: Dr. Jáger László jegyzőtől telefonon 88/521-102 vagy személyesen
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: • az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.
• az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő házi gyermekorvosi alapellátás az egészségbiztosítási alap-kezelővel kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján
• az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó háziorvosi feladatok ellátását.

• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában
• területi ellátási kötelezettséggel az ajkai III. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerint (lakosságszám: 0-14 éves korosztály:674 fő)

az önkormányzat által biztosított rendelőben.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal
Település: Ajka
Telefon: 06-88-521-116
E-mail: Email Küldése

3300 FŐS KÖRZET NYÍREGYHÁZA MELLETT ELADÓ

Hirdető felhasználó: Dr. Máté Julianna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3300
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: 2 települést felölelő, vegyes fogászati körzet praxisjoga eladó!
Frissen felújított önkormányzati épületben található fogorvosi rendelő gépei (kezelőegység, autokláv...), bútorai, felszerelései, eszközei (ÁNTSZ lista) együtt eladó!

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Máté Julianna
Település: Nyíregyháza
Telefon: 06313175988
E-mail: Email Küldése

Eladó praxis Turán

Hirdető felhasználó: Dr. Altmár Erika

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pest megyében, Turán 1500 kártyás felnőtt praxis eladó. Frissen felújított rendelő, központi ügyelet helyben, ügyeleti kötelezettség nincs. Érdeklődni lehet: draltmar@upcmail.hu és 06-70-3922716. Dr. Altmár Erika

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Altmár Erika
Település: Tura
Telefon: 06-70-3922716
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis átadó

Hirdető felhasználó: dr.Molnár Andor

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Gyálon 1800-as kártyaszámú felnőtt háziorvosi praxis térítésmentesen átadó. Felújított rendelő, ügyelet megoldott. Az állás betölthető vállalkozási vagy közalkalmazotti formában.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr.Molnár Andor
Település: Gyál
Telefon: 06-29-540-860
E-mail: Email Küldése

Pályázati kiírás házi gyermekorvosi praxis helyettesítésére

Hirdető felhasználó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 624
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
-csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
-az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
-Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-részletes szakmai önéletrajz,
-a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
-Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
-hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
-a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.06.15
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő helyettesítése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel vagy anélkül. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 624 fő. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 674 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.

A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.

A praxis finanszírozása:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, helyettesítésre megkötött finanszírozási szerződés alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által helyettesítés vonatkozásában kiutalt finanszírozási összeg.

A jogviszony időtartama:
A helyettesítési szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 2019. december 31. napjáig szól.

A jogviszony kezdete:
A helyettesítési szerződés megkötését követően megegyezés szerint.

Egyéb tájékoztatás:
A praxis 2019. június 30. napjáig Dr. Nagy Bertalan Józsefné Dr. Mitrán Mónika házi gyermekorvostól vásárolható meg (06-30-903-5817).
A lakhatás elősegítésére Berettyóújfalu Város Önkormányzat által meghirdetett „Esély Otthon” pályázatban megpályázható Lakhatási támogatás nyújthat segítséget, amely a Berettyoujfalu.hu weboldal helyi pályázatok menüpontjában megtekinthető, onnan a pályázati űrlap letölthető. Az „Esély Otthon” pályázat benyújtására 2019. április 30. napjáig van lehetőség.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Mészáros Gabriella
Település: Berettyóújfalu
Telefon: +36308281886
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Solt Város Önkormányzat

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek:
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.07.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Solt Város Önkormányzathoz (6320 Solt, Béke tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.05.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Solt Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
Az ellátandó feladatkör:
Solt Város és Újsolt község házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint, a központi ügyeleti feladatokban való közreműködéssel.
A feladat ellátásának helye: 6320 Solt, Vécsey tér 1.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A praxisjoghoz az önkormányzat 2.400.000,-Ft/év összegű támogatást nyújt határozatlan időre.
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Solt város Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére.
Pályázattal kapcsolatos egyéb információt lehet kérni a 06-20/9683-545 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Solt Város Önkormányzat
Település: Solt
Telefon: +36209683545
E-mail: Email Küldése

háziorvosi praxisjog eladó

Hirdető felhasználó: Dr.Balobás Judit

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1100
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budapesten a XIII. kerület dinamikusan fejlődő részén háziorvosi praxisjog sürgősen eladó. A praxis létszáma 1100 fő. A kötelezően ellátott terület gyalog is bejárható. A NEAK praxisvásárlási támogatása megpályázható. Érdeklődni a 06/30/ 251 2177 telefonszámon lehetőleg 13.00 és 15.00 óra között.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Balobás Judit
Település: Budapest
Telefon: 06/30/2512177
E-mail: Email Küldése

Helyettesítés, eladó praxis

Hirdető felhasználó: Dr. Killik Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: XX. kerületi, felnőtt háziorvosi praxisba 2019 év végi nyugdíjazásomig - helyettesítési szerződéssel,vagy bejelentett alkalmazottként - helyettesítő kollégát keresek. A praxis eladó lesz, ügyeleti kötelezettség nincs, NEAK praxisvásárlási támogatás igénybe vehető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Killik Mária
Település: Budapest
Telefon: +3630 27 48 754
E-mail: Email Küldése

Győrhöz közel felnőtt háziorvosi praxis szolgálati lakással

Hirdető felhasználó: Dr. Kiss-Szóllinger Attila

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Győrhöz közel, a nyugat kapujában háziorvosi praxis eladó. Kártyaszám 1600. Garantált szolgálati lakással! NEAK támogatás 4 M Ft és plusz Önkormányzati támogatás igénybe vehető a vevő számára! Az Ár megtekintés után kölcsönös megbeszélés tárgyát képezi.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Kiss-Szóllinger Attila
Település: Ács
Telefon: +36703540628
E-mail: Email Küldése

I. sz. gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi, területi ell

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Barcs Város I. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel valamint iskola-egészségügyi ellátásra.


A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A pályázónak meg kell felelnie a működtetési jog engedélyezési feltételeinek.

Pályázati feltételek:
- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.


Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.
Az Önkormányzat bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja megbízott részére az átvállalt feladat ellátásához szükséges Barcs, Bajcsy-Zs.u. 72. szám alatti orvosi rendelőt, fedezi a rendelő és a kiszolgáló helyiségek használatából eredő rezsi költségeket (villanyáram, fűtés, szemétszállítás, víz, telefon, internet stb). Biztosítja továbbá, a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokk tisztántartását, a tisztítószerek, wc papír, kéztörlő, fertőtlenítőszerek beszerzésének költségét.
Igény esetén az Önkormányzat bérlakást biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs I. számú gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A praxis betölthető: 2019. május 1-jétől

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat közzétételre kerül:
- Országos Alapellátási Intézet honlapján,
- Híd TV Képújság,
- Barcs város honlapja (www. barcs.hu),

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Dr Lévay Ildikó

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Lévay Ildikó
Település: Kiskunhalas
Telefon: +36205232610
E-mail: Email Küldése

A dinamikusan fejlődő Győrben praxisjog eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Kurunczi Sarolta

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 5300
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Győrben Marcalváros szívében egy 5300 fős működő vegyes fogorvosi praxisjog eladó. Ideális praxisépítéshez pályakezdőknek is, folyamatosan bővülő lakossággal. A praxisjog berendezésekkel együtt eladó.(digitalis intraoralis rtg sensor-ral - helyben azonnali felvétel a tb által finanszírozva - NSK,KAVO, W&H kézidarabok, NSK gyökércsatorna bemérő, hőlégsterilizátor - érvényes műszakival - CATTANI elszívó, szeparator, stb...) A rendelő és a váró is klimatizált.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: +36204719109

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Kurunczi Sarolta
Település: Győr
Telefon: +36204719109
E-mail: Email Küldése

Hajdúszoboszló Gyermekorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Dede Erika

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 773
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat pályázatot hirdet az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítő orvossal történő ellátására. A feladat ellátása megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére, 2019. április 01-től.

Az ellátandó feladatkör:
Hajdúszoboszló város I. számú gyermek háziorvosi körzetének helyettesítő orvossal történő ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel.

A feladat ellátásának helye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
A praxisjog megszerzésére lehetőség: 2019. október 1-től lehetséges
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata), Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.03.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálási határideje: folyamatos, legkésőbb 2019. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatához, Dr. Sóvágó László polgármester úr nevére címezve (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „ I. számú gyermek háziorvosi körzet pályázat”
A jogviszony időtartama:
A feladatellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony 2019. április 01-től 2019. szeptember 30-ig határozott, majd 2019. október 01-től határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
2019. április 01-től
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információkat kérhet Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettestől az 52/557-338 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.04.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Hajdúszoboszló Város lakosságszáma 23945 fő, ebből 0-14 éves 3107 fő, 0-18 éves 3972 fő.
A városban 4 gyermekorvosi körzet működik, ezekből hirdetjük az I. számú gyermekorvosi körzet ellátását.
A gyermekorvosi rendelők a város központjában, integráltan a Járóbeteg-Ellátó Centrum épületében Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. szám alatt található. Az ellátáshoz 8 védőnői körzet kapcsolódik. A feladatellátás 2019. április 01-től 2019. szeptember 30-ig helyettesítéssel oldható meg, a praxis átadására az önkormányzatnak joga 2019. október 01-től lehetséges.
Hajdúszoboszló város igen élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, turisztikailag közkedvelt, dinamikus, szép város.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dede Erika
Település: Hajdúszoboszló
Telefon: 52/557-338
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi pályázat Ópályi

Hirdető felhasználó: Ópályi Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Ópályi Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére a 4821 Ópályi, Kossuth u. 6. szám alatt működő gyermekrendelőjébe.

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
• egészségügyi alkalmasság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen: előre egyeztetett időpontban (Tel.: 06/44 407-551) Ópályi Polgármesteri Hivatal (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)
Posta úton: egy példányban Ópályi Község Önkormányzata Herdon János polgármester részére (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.) A borítékon kérjük feltüntetni: " házi gyermekorvosi pályázat"
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.

További információ: Herdon János polgármester
E-mail: polgarmester@opalyi.hu
Tel.: 06/44 407 551

Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Ópályi Község Önkormányzat
Címe: 4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.
Telefon: 06/44 407 551
E-mail: polgarmester@opalyi.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ópályi Község Önkormányzata
Település: Ópályi
Telefon: 06/44 407-551
E-mail: Email Küldése

Ösztönző támogatás

Hirdető felhasználó: Fábián Nikoletta

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fegyvernek Város Önkormányzat
Esély otthon – „Esély Fegyverneken”
Ösztönző támogatására

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.
A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.

1. A Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti házi orvos, házi gyermekorvos tevékenységet kíván folytatni Fegyverneken, valamint Fegyverneken lakcímmel rendelkeznek vagy Fegyvernekre kívánnak költözni vagy, Fegyvernek város közigazgatási területén működő munkáltatóknál, illetve vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.

2.A támogatás feltételei

Az Ösztönző támogatás pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
2.1. aki Fegyverneken lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Fegyverneken él, vagy Fegyvernekre kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új fegyverneki lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
2.2. az önkormányzatnál, illetve intézményeinél jelentkező hiányszakmával rendelkezik (háziorvos, házi gyermekorvos),vagy a pályázat benyújtásakor utolsó évét tölti az orvosi egyetemen, de az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatás végéig nem tölti be a 35. életévét,
2.3. vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Fegyverneken marad, és a munkát folytatja a folyósítás lezárását követő minimum 24 hónapig
2.4. vállalja, hogy a projekt programjaiban évente legalább 2 alkalommal részt vesz, és évi 20 óra Önkéntes munkát vállal a pályázat kiíró által kijelölt intézményben vagy civil szervezetnél

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

3. A pályázat tartalmi elemei:

3.1. A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,
3.2. A pályázó részletes önéletrajza,motivációs levél
3.3. a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:
3.3.1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatban szereplő adatokat alátámasztó dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon megjelöltek szerint
3.3.2. a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat
3.3.3. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatának másolata
3.3.4. a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
3.3.5. fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat amennyiben rendelkezésre áll
3.3.6. a pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézményben végzett önkéntes munkáról szóló igazolás amennyiben rendelkezésre áll
3.3.7. nyilatkozat a Fegyverneken végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
3.3.8. nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon
3.3.9. nyilatkozat egyedülállóságról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)

1. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az ösztönző támogatás összegebruttó 100.000 Ft/hó
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2019.06.30.
A pályáztató egyszeri hiánypótlás ki írására jogosult. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 8 nap.
A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15.én kerül elbírálásra.
Az Ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
A képzési támogatás folyósításának kezdő időpontja: A támogatási szerződés aláírását követő hónap 15.-ig
A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15 napjáig kerül átutalásra.
A pályázatot 1 eredeti példányban a FegyvernekVáros Önkormányzat(5231 Fegyvernek,Szent Erzsébet út 175.) címére kell megküldeni postai úton. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az „Esély otthon – Esély Fegyverneken „ Ösztönző támogatására”.

1. Egyéb információk
A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

A pályázatról további információkat kaphat Fegyvernek Város Önkormányzat honlapján (eselyotthonfegyvernek.hu, Esély otthon program Facebook elérhetőségén eselyotthon@fegyvernek.hu e-mail címen, vagy a 06-56-556-010 (központi) telefonszámon.
A pályázati felhívás mellékletei:
1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat
2. nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
3. nyilatkozat összeférhetetlenségről
4. nyilatkozat egyedülállóságról

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Fábián Nikoletta
Település: Fegyvernek
Telefon: 06208490366
E-mail: Email Küldése

Ösztönző támogatás

Hirdető felhasználó: Fábián Nikoletta

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fegyvernek Város Önkormányzat
Esély otthon – „Esély Fegyverneken”
Ösztönző támogatására

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.
A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.

1. A Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti házi orvos, házi gyermekorvos tevékenységet kíván folytatni Fegyverneken, valamint Fegyverneken lakcímmel rendelkeznek vagy Fegyvernekre kívánnak költözni vagy, Fegyvernek város közigazgatási területén működő munkáltatóknál, illetve vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.

2.A támogatás feltételei

Az Ösztönző támogatás pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
2.1. aki Fegyverneken lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Fegyverneken él, vagy Fegyvernekre kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új fegyverneki lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
2.2. az önkormányzatnál, illetve intézményeinél jelentkező hiányszakmával rendelkezik (háziorvos, házi gyermekorvos),vagy a pályázat benyújtásakor utolsó évét tölti az orvosi egyetemen, de az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatás végéig nem tölti be a 35. életévét,
2.3. vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Fegyverneken marad, és a munkát folytatja a folyósítás lezárását követő minimum 24 hónapig
2.4. vállalja, hogy a projekt programjaiban évente legalább 2 alkalommal részt vesz, és évi 20 óra Önkéntes munkát vállal a pályázat kiíró által kijelölt intézményben vagy civil szervezetnél

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

3. A pályázat tartalmi elemei:

3.1. A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,
3.2. A pályázó részletes önéletrajza,motivációs levél
3.3. a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:
3.3.1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatban szereplő adatokat alátámasztó dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon megjelöltek szerint
3.3.2. a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat
3.3.3. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatának másolata
3.3.4. a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
3.3.5. fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat amennyiben rendelkezésre áll
3.3.6. a pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézményben végzett önkéntes munkáról szóló igazolás amennyiben rendelkezésre áll
3.3.7. nyilatkozat a Fegyverneken végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
3.3.8. nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon
3.3.9. nyilatkozat egyedülállóságról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)

1. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az ösztönző támogatás összegebruttó 100.000 Ft/hó
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2019.06.30.
A pályáztató egyszeri hiánypótlás ki írására jogosult. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 8 nap.
A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15.én kerül elbírálásra.
Az Ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
A képzési támogatás folyósításának kezdő időpontja: A támogatási szerződés aláírását követő hónap 15.-ig
A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15 napjáig kerül átutalásra.
A pályázatot 1 eredeti példányban a FegyvernekVáros Önkormányzat(5231 Fegyvernek,Szent Erzsébet út 175.) címére kell megküldeni postai úton. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az „Esély otthon – Esély Fegyverneken „ Ösztönző támogatására”.

1. Egyéb információk
A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

A pályázatról további információkat kaphat Fegyvernek Város Önkormányzat honlapján (eselyotthonfegyvernek.hu, Esély otthon program Facebook elérhetőségén eselyotthon@fegyvernek.hu e-mail címen, vagy a 06-56-556-010 (központi) telefonszámon.
A pályázati felhívás mellékletei:
1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat
2. nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
3. nyilatkozat összeférhetetlenségről
4. nyilatkozat egyedülállóságról

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Fábián Nikoletta
Település: Fegyvernek
Telefon: 06208490366
E-mail: Email Küldése

5142 Alattyán, Szent István tér 1.

Hirdető felhasználó: Tóth Ildikó

Ár:

Pályázati feltételek: -A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint önálló orvosi tevékenységekről szóló200. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
-MOK tagsági igazolvány
-Egészségügyi alkalmasság igazolása
-Egyetem
-Gyakorlott szintű Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
-B kategóriás jogosítvány
-Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Szakmai és személyes önéletrajz
- Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-Nyilatkozatok:
a) a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik
b) a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
- Egyéni vállalkozó esetén igazolás, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
- Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén a fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Alattyán Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5142 Alattyán, Szent István tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/645-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.09.02.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog Alattyán Község Önkormányzatának tulajdona. A praxisjog térítésmentesen megszerezhető. Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat, a feladat ellátását vállalkozási formában történő ellátástól nem zárkózik el. Szükség esetén az önkormányzat felújított lakást tud biztosítani.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tóth Ildikó
Település: Alattyán
Telefon: 57-561-011
E-mail: Email Küldése

Vegyes háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Kiss Gabriella

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1680
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, Vásárosnamény és Mátészalka között, Nagydobos községben, 1680 fős, vegyes háziorvosi praxisjog eladó. A rendelő Nagydobos Község Önkormányzata tulajdonát képező egészségügyi komplexumban található, melyben a rendelőn túl egy szolgálati lakás és védőnői szolgálat található. A szolgálati lakás használata szükség esetén az önkormányzat részéről biztosítható. Az egészségügyi komplexum jelenleg teljeskörű felújítás alatt áll, a kivitelezési munkák várható befejezése 2019. április hónapban történik meg. A rendelő berendezései és eszközei, használatra kész állapotban vannak és a praxisjog mellé, a vevő részére díjmentesen átadásra kerülnek. Részletfizetés lehetséges. Ár megegyezés szerint.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiss Gabriella
Település: Nagydobos
Telefon: +36304566649
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com