layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHirdetéseim Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal


1 Találatok: 1 - 1 / 1


Házi gyermekorvosi pályázat

Hirdető felhasználó: Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 674
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakirányú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
• igazolás a működési nyilvántartásba vételről
• a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés)
• nyilatkozat arról, hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket (asszisztens, rendelő helyiséget, eszközöket és a rendelő berendezését) biztosítja
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.17.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása: Ajka Város Önkormányzata polgármesterének címezve (Schwartz Béla 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat”
Felvilágosítás kérhető: Dr. Jáger László jegyzőtől telefonon 88/521-102 vagy személyesen
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: • az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.
• az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő házi gyermekorvosi alapellátás az egészségbiztosítási alap-kezelővel kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján
• az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó háziorvosi feladatok ellátását.

• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában
• területi ellátási kötelezettséggel az ajkai III. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerint (lakosságszám: 0-14 éves korosztály:674 fő)

az önkormányzat által biztosított rendelőben.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal
Település: Ajka
Telefon: 06-88-521-116
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com