layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHirdetéseim Nagyszekeres Köszég Önkormányzata


2 Találatok: 1 - 2 / 2


4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11.szám

Hirdető felhasználó: Nagyszekeres Köszég Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1370
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: büntetlen előélet, az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés,

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú végzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartási igazolással rendelkezzen,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani Nagyszekeres Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Nagyszekeres Község Önkormányzata, Karácsony Sándor polgármester, 4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Területi ellátási kötelezettséggel: igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jogviszony jellege: vállalkozási

Típusa: vegyes

Szolgálati lakás biztosított.

Kapcsolat: Karácsony Sándor polgármester

Hirdető pontos megnevezése: Nagyszekeres Község Önkormányzata

Település: Nagyszekeres

Telefon: 06-44-566-116, 06-70-459-6644

E-mail: nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyszekeres Köszég Önkormányzata
Település: Nagyszekeres
Telefon: 0644566116 06704596644
E-mail: Email Küldése

4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11.szám

Hirdető felhasználó: Nagyszekeres Köszég Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1370
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: büntetlen előélet, az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés,

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú végzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartási igazolással rendelkezzen,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.02.20
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.02.28
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani Nagyszekeres Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Nagyszekeres Község Önkormányzata, Karácsony Sándor polgármester, 4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.05.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Szolgálati lakás biztosított.
Az ellátandó települések: Nagyszekeres, Kisszekeres, Zsarolyán, Nemesborzova

Telefon: Karácsony Sándor 06-70-459-6644

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyszekeres Köszég Önkormányzata
Település: Nagyszekeres
Telefon: 0642566116
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com