layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHirdetéseim Pető Attila


1 Találatok: 1 - 1 / 1


Fogorvosi praxis betöltése

Hirdető felhasználó: Pető Attila

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3346
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Szil Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Szil, Zsebeháza, Páli, Vág, Sopronnémeti, Rábacsanak községeket magában foglaló vegyes fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladat:
- Szil székhelyű fogorvosi körzetben vegyes fogorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Szil Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 9326 Szil, Hunyadi tér 30. szám alatti fogorvosi rendelőben.
- A tevékenység vállalkozó fogorvosként látható el.

Pályázati feltételek:
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat tagság
Egyéb információk:
- A praxisjog Szil Község Önkormányzatának tulajdona.
- A fogorvos látja el a község közigazgatási területén az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolafogászati feladatokat.
- Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.
- Az ellátandó körzet lakosságszáma: 3 346 fő (6 település együtt)
- Az alapellátáshoz szükséges rendelő helyiséget az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. - - A pályázónak vállalnia kell a rendelő szakmai felszerelését.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK) igazolása,
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.18
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.03.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának helye és módja:
- A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Szil Község Önkormányzata címére: 9326 Szil, Hunyadi tér 3., Lengyel Oszkárné polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Fogorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: - A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Lengyel Oszkárné polgármester: 06/96 275-191
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó fogorvost személyesen meghallgassa.

A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 évre feladat-ellátási szerződést köt, amely meghosszabbítható. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szil Község Önkormányzata
Település: Szil
Telefon: 96/275-191
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com