layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHirdetéseim Ercsi Város Önkormányzat


1 Találatok: 1 - 1 / 1


Házi gyermekorvos

Hirdető felhasználó: Ercsi Város Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1078
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet;
- csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
- részletes szakmai önéletrajz;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság társasági szerződésének, alapító okiratának másolata;
- vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén 15 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályához;
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.01.04.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.01.29.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Ercsi Város polgármesterének címezve a 2451 Ercsi, Fő u. 20. címre. A borítékra kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat”.
Egyéb információt Győri Máté polgármester nyújt a 06-25-515-602 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama:
határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött részletes feladatait rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázati határidő lejártát követően, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról.


A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított, mely a rendelő és a városközpont közelében van. Az állás egy már működő körzetre vonatkozik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat
Település: Ercsi
Telefon: 06-25-515-602
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com