layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHirdetéseim Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata


4 Találatok: 1 - 4 / 4


13.számú háziorvosi körzet betöltésére pályázati felhívás

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján
A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 2019. január 1. napján hatályos állapot szerinti 13. számú felnőtt háziorvosi körzet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottként.

Juttatások:
− Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében - a lehetőségekhez mérten - a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
− Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

Pályázati feltételek:
− Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
− a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
− a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
− jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
− képesítést igazoló okiratok másolata,
− szakmai önéletrajz,
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
− orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
− működési nyilvántartási igazolvány másolata,
− nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.02.28.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.03.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-816-os telefonszámon dr. Csanádi Viktória aljegyző-osztályvezetőtől kérhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Település: Mosonmagyaróvár
Telefon: +3696577816
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4089
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatok ellátására

1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg:

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján
A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 6. számú vegyes fogorvosi körzet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes praxis és iskolafogászati feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként.

Juttatások:
• Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
• Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

Pályázati feltételek:
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
• a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
• büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázathoz csatolni kell:
• jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
• képesítést igazoló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. (péntek) 12.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon kérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Település: Mosonmagyaróvár
Telefon: 06-96/577-817
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4089
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatok ellátására

1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg:

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján
A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 6. számú vegyes fogorvosi körzet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes praxis és iskolafogászati feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként.

Juttatások:
• Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
• Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

Pályázati feltételek:
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
• a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
• büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázathoz csatolni kell:
• jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
• képesítést igazoló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. (péntek) 12.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon kérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Település: Mosonmagyaóvár
Telefon: 06-96/577-817
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogásza

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4088
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatok ellátására

1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg:

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján
A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 6. számú vegyes fogorvosi körzet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes praxis és iskolafogászati feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként.

Juttatások:
• Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
• Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

Pályázati feltételek:
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
• a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
• büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázathoz csatolni kell:
• jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
• képesítést igazoló okiratok másolata,
• szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. (péntek) 12.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon kérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Település: Mosonmagyaróvár
Telefon: 06-96/577-817
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com