layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifVegyes háziorvosi


12 Találatok: 1 - 12 / 12


Eladó vegyes praxis Veszprém Megyében

Hirdető felhasználó: dr. Bácsi Tibor

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1360
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Ajkától kb 12 km-re északra, Noszlop - Bakonypölöske - Oroszi vegyes háziorvosi körzet eladó. A körzet jól felszerelt, 1 tapasztalt nővérrel, mindhárom településen felújított rendelővel. A rendelők önkormányzati tulajdonban vannak, fenntartásuk az önkormányzatok feladata. Lakhatás szükség esetén biztosított. Védőnővel kiváló a kapcsolat, mind az iskolaegészségügyi ellátás mind a terhesgondozás, mind az oltások szervezésében rendkívül segítőkész. Finanszírozott betegszám kb 1360 fő. Központi ügyelet megoldott, Devecser központtal, kb havi 3-4 alkalom. A körzet átvétele 2020.márcisus 1-től lenne esedékes, ezen időszakig helyettesítés is szóba jön.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Bácsi Tibor
Település: Noszlop - Bakonypölöske - Oroszi
Telefon: 06704273082
E-mail: Email Küldése

Aparhanti vegyes házi orvosi praxis

Hirdető felhasználó: Aparhant Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 909
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aparhant, Mucsfa, Nagyvejke Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Aparhant Község Önkormányzata, 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Munkavégzés helye:
-7186. Aparhant, Ady u. 10
- 7185 Mucsfa, Kossuth u. 29/A
- 7186 Nagyvejke, Fő u. 20.

Pályázati feltételek:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- vállalkozás formájában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
- a Aparhant- Mucsfa-Nagyvejke háziorvosi körzet lakosságszáma 2018. december 31-i állapot szerint 1544 fő,
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli,

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2019. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Aparhant Község Önkormányzatának címére (7186 Aparhant, Kossuth utca 34.), Aparhant Község Polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2019. április 30.

A feladatellátás kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető:
Csóka Attila polgármestertől a 06/74/483-792 telefonszámon.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Aparhant Község Önkormányzat
Település: Aparhant, Mucsfa,Nagyvejke
Telefon: +3674483792
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi

Hirdető felhasználó: Vízvár Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Vízvár Község Önkormányzata, mint székhely, illetve Bélavár, Heresznye, Bolhó Községek Önkormányzatai, mint háziorvosi körzethez tartozó települések pályázatot hirdetnek Vízvár, Bélavár, Heresznye, Bolhó község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Vízvár Község Önkormányzata
Település: Vízvár, Bélavár, Heresznye, Bolhó
Telefon: +36 82/ 201900
E-mail: Email Küldése

Vegyes háziorvosi körzetbe háziorvost keresünk

Hirdető felhasználó: Nagy Attila

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1350
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
-fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás
- MOK tagság igazolása,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Németkér Község Önkormányzata 7039 Németkér, Rákóczi utca 2. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető;
- az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik;
- a település központi ügyeletbe tartozik
- szolgálati lakás biztosítása megbeszélés tárgya
- a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése.
Egyéb: a Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Horváthné Gál Erika polgármester nyújt a 30/95-555-32 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Németkér Község Önkormányzata
Település: Németkér
Telefon: 06209555532
E-mail: Email Küldése

Eladó

Hirdető felhasználó: Dr Gartai Imre

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Ealdó nyugdíjazás miatt 1 felnőtt székesfehérvári körzet (2600 fő)
és 1 Székesfehérvártól 10 km-re lévő vegyes háziorvosi körzet (2100 fő).
Együtt és külön-külön is.
Orvos házaspár előnyben.
Székesfehérváron mindkét körzetnek minden nap központi ügyelet működik.
A városkörnyéki körzet Székesfehérvárról kijárással ellátható.
Lakás megoldásban a székesfehérvári önkormányzat segítséget ad.

Érdeklődni lehet: 0620/9771422 és 0620/9421681

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Gartai Imre
Település: Zámoly
Telefon: 06209421681
E-mail: Email Küldése

Fogorvosi praxisjog nyugdíjazás miatt eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Laklia Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3353
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Nagykanizsa mellett, Iharosberényben, jól bejáratott, NEAK (OEP) által finanszírozott praxis joga nyugdíjazás miatt eladó. Ár: 2.000.000,- HUF, az ár tartalmazza a teljes felszerelést, fogorvosi egységkészülékkel együtt. Gyakorlott asszisztens rendelkezésre áll, a praxisjog átvételével tovább foglalkoztatható. A rendelőintézetben a fogorvosi rendelőn kívül háziorvosi, gyerekorvosi és védőnői szolgálat működik, az ingatlan 2016-ban kívül és belül (beleértve: fogorvosi rendelő) Európai Uniós támogatással teljes körűen felújításra került. A fogorvosi rendelőben lévő gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök, bútorok és a teljes műszerezettség az eladó tulajdonát képezik, kiváló, használatra kész állapotban vannak és a praxisjog mellé a vevő részére díjmentesen átadásra kerülnek. Megbeszélés szerint bármikor átvehető. Iharosberény Somogy megye nyugati szélén, a 61-es főút mentén, a zalai megyehatárhoz közel, Nagykanizsától 16 kilométerre található, lélekszáma: 1450. A horvát határ 20 km-re található, amely a külföldről érkező páciensek miatt jelent előnyt. További információ a községről: www.iharosbereny.hu

E-mail: dr.lakliamaria@gmail.com Mobil: 30/353-8291

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Laklia Mária
Település: Iharosberény
Telefon: +36303538291
E-mail: Email Küldése

Tunyogmatolcs háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2201
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
-fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás
- MOK tagság igazolása,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.31.
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen kell benyújtani Tunyogmatolcs Község Önkormányzatához (4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103. )
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.

Az önkormányzat a feladat ellátásához felújított, felszerelt rendelő helyiséget, valamint szolgálati lakást biztosít.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Település: Tunyogmatolcs
Telefon: 30-326-5534
E-mail: Email Küldése

Pályázat háziorvosi állás betöltésére

Hirdető felhasználó: Váncsod Községi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Váncsod Községi Önkormányzat
pályázatot hirdet a váncsodi háziorvosi vegyes körzet
háziorvosi feladatainak ellátására

A feladatellátás helye:
Váncsod háziorvosi vegyes körzet (4119 Váncsod, Kossuth u. 68. sz.)

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Váncsod Községi Önkormányzat 4119 Váncsod, Kossuth u. 42. sz.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, részmunkaidős, vagy helyettesítés formájában

A feladatellátás módja:
- közalkalmazotti, megbízásos, vagy vállalkozói jogviszonyban

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az alapellátás körébe tartozó vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása, kiváló orvos-beteg kapcsolat kialakítása

Pályázati feltételek:
- orvosi diploma
- belgyógyász és/vagy háziorvosi szakvizsga
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- 4/2000. (II. 25.) Eü.M. rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- részletes szakmai önéletrajzot
- orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmányt
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
folyamatos
.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ: 54/708-515 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton: e-mail cím: jegyzo@vancsod.hu
- Személyesen: Váncsod Községi Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megye, 4119 Váncsod, Kossuth u. 42. szám.

A pályázat elbírálásának határideje:
Beérkezéstől számított 15 nap.

A pályázati kiírás további közzétételi helye, ideje:
www.vancsod.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Váncsod Községi Önkormányzat
Település: Váncsod
Telefon: 06 54 708 515
E-mail: Email Küldése

Rákóczi út 2

Hirdető felhasználó: Dr Csirik Ferencné

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 811
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A praxishoz egy falu, Csokvaomány tartozik. A környező településeken van helyettesítési lehetőség. Sajnos a falu lakosságának nagyobb hányada idős.

A településen Központi Ügyelet működik, amely 9 falut lát el.
A háziorvosnak részt kell vállalnia az ügyeleti ellátásban.
Az asszisztens jól képzett.

A háziorvos, aki belgyógyász szakorvos is volt, itt lakott a településen. 47 évi munkásságának utolsó 18 évében állt a csokvaományi betegei rendelkezésére. Kézi gyógyszertár működtetésével oldotta meg a gyógyszerellátást.
Orvosi hivatásának gyakorlását váratlan halála zárta le.


Az állás 2019. aug. 01-től betölthető.

Az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
Óvoda van, de az iskolások Szilvásváradra járnak.

Csokvaomány a Bükki Nemzeti Park lábánál, az Upponyi hegység közelében van. Gyönyörű a környezet, vadászati, horgászati lehetőséggel.


Érdeklődni a 06704298997 számon lehet.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Csirik Ferencné
Település: Csokvaomány
Telefon: +36704298997
E-mail: Email Küldése

Eladó háziorvosi Körzet

Hirdető felhasználó: Dr. Dudás Bernadett

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 700
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pest megyében, a Dunakanyar mentén a Szob I. sz vegyes háziorvosi körzet praxisjoga eladó. A frissen felújított önkormányzati tulajdonú rendelő a Duna parton található.
Az ár megegyezés szerint.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Dudás Bernadett
Település: Szob
Telefon: 06-30-490-30-18
E-mail: Email Küldése

Magas finanszírozású praxis, letelepedési támogatással

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Vegyes körzetbe (2400 fő) 2019. 1-től keresünk háziorvosi feladatokat ellátó orvosokat. Feltétel: háziorvosi feladatellátáshoz megfelelő képesítés, területi ellátási kötelezettség vállalása; Adottságok: Baranya megye Egyházasharaszti község Önkormányzata és további 4 település, szolgálati lakás, felkészült adminisztráció rendelkezésre áll, ellátható vállalkozóként, vagy megbízott helyettesítőként;
A praxis ingyenesen átvehető, letelepedési támogatás igénybe vehető rá. Tartósan betöltetlen körzet, magas finanszírozással! Elérhetőségek: laura.vida20@gmail.com ;T: +36/30/897-2999;

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Egyházasharaszti község Önkormányzata
Település: Egyházasharaszti
Telefon: 06308972999
E-mail: Email Küldése

Vegyes háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Kiss Gabriella

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1400
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, Vásárosnamény és Mátészalka között, Nagydobos községben, 1400 fős, vegyes háziorvosi praxisjog eladó. A rendelő Nagydobos Község Önkormányzata tulajdonát képező egészségügyi komplexumban található, melyben a rendelőn túl egy szolgálati lakás és védőnői szolgálat található. A szolgálati lakás használata szükség esetén az önkormányzat részéről biztosítható. Az egészségügyi komplexum jelenleg teljeskörű felújítás alatt áll, a kivitelezési munkák várható befejezése 2019. március hónapban történik meg. A rendelő berendezései és eszközei, használatra kész állapotban vannak és a praxisjog mellé, a vevő részére díjmentesen átadásra kerülnek. Részletfizetés lehetséges. Ár megegyezés szerint.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: özv. Dr. Garamvölgyi Imre Zoltánné
Település: Nagydobos
Telefon: +36 30 456 6649
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com