layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifFelnőtt háziorvosi


27 Találatok: 1 - 20 / 27


Dunaharasztiban felnőtt háziorvosi praxisjog eladó

Hirdető felhasználó: Rakonczai Györgyi

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1440
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: 1440 kártyás felnőtt háziorvosi praxisjog területi ellátási kötelezettséggel eladó Dunaharasztiban, 2019 szeptemberétől vadonatúj ,a helyi Önkormányzat által fenntartott rendelőben. .Egyetemi oktatópraxis jól képzett asszisztenciával, /foglalkozás-egészségügyi képesítéssel is/.Szakvizsga esetén a foglalkozás-egészségügyi tevékenység átvehető.Helyettesítés megoldott, központi ügyelet működik,részvétel nem kötelező. NEAK támogatás igényelhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Rakonczai Györgyi
Település: Dunaharaszti
Telefon: +36309332693
E-mail: Email Küldése

Cegléden felnőtt háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr Tóth Tibor

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Cegléden felnőtt háziorvosi praxis 4 MFt NEAK támogatásért eladó. T: 20-9421650

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Tóth Tibor
Település: Cegléd
Telefon: 20-9421650
E-mail: Email Küldése

Abonyi út 38.

Hirdető felhasználó: Dr. Püspök Szilvia

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1250
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A praxissal kapcsolatos minden tudnivaló telefonon, majd személyes egyeztetés során.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Püspök Szilvia
Település: Szolnok
Telefon: 06307979240
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás - háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Bicske Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Bicske Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására.

Pályázati feltételek:
• Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzete háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés szerint,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés.
• Büntetlen előélet, a tevékenységet végző nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt.
• Cselekvőképesség.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló a 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek teljesítése.
• A praxis vállalkozói formában történő működtetése.
• Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata.
• Az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok másolata.
• Részletes szakmai önéletrajz.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• Nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére.
• Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat.
• Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása.
• Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
• A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• A pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
Amennyiben 2019. április 30-ig nem érkezik pályázat, a határidő automatikusan meghosszabbodik 30 naptári nappal. Az önkormányzat a pályázati eljárás során hiánypótlást biztosít.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton egy példányban Pálffy Károly polgármesternek címezve (Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „3. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázat”

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Leírás/Megjegyzések:
A feladat ellátásának helye: 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatt található rendelőhelyiség, melyet bérleti díj fizetése nélkül használ a körzetet ellátó orvos. Az önkormányzat a meglévő berendezési és felszerelési tárgyakat a szerződéskötéskor térítésmentesen biztosítja a nyertes pályázó részére. A berendezési, felszerelési eszközök pótlása, javítása, karbantartása és a fenntartási költségek biztosítása az egészségügyi szolgáltató feladata.
A szakasszisztencia, szakápoló biztosítása egészségügyi szolgáltató feladata.
Szolgálati lakás biztosítása Bicske Város Önkormányzatával egyeztetés tárgyát képezheti.

A praxis ellátásának módja:
Vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel, tanácsadás, ügyeleti ellátásban való részvétel nélkül.
A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A praxis finanszírozása:
A 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltató és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejött külön szerződés alapján történik.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázatot Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 15 munkanapon belül.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fritz Gábor jegyző (elérhetőségek: 22/565-464, e-mail: jegyző@bicske.hu)

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Bicske Város Önkormányzata
Település: Bicske
Telefon: +36 22 565-464
E-mail: Email Küldése

Eladó

Hirdető felhasználó: Dr Gartai Imre

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Ealdó nyugdíjazás miatt 1 felnőtt székesfehérvári körzet (2600 fő)
és 1 Székesfehérvártól 10 km-re lévő vegyes háziorvosi körzet (2100 fő).
Együtt és külön-külön is.
Orvos házaspár előnyben.
Székesfehérváron mindkét körzetnek minden nap központi ügyelet működik.
A városkörnyéki körzet Székesfehérvárról kijárással ellátható.
Lakás megoldásban a székesfehérvári önkormányzat segítséget ad.

Érdeklődni lehet: 0620/9771422 és 0620/9421681

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Gartai Imre
Település: Székesfehérvár
Telefon: 06209771422
E-mail: Email Küldése

Pályázati hirdetmény X. számú háziorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: dr.File Beáta

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1190
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati feltételek:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet szerinti képesítés valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz
- orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
- a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
- a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
- hozzájáruló nyilatkozat, a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék a teljes pályázati anyagot
- nyilatkozat a Képviselő testület nyilvános vagy zárt ülésén történő pályázati anyag tárgyalásához

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Oroszlány Város Önkormányzata címére (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc. út 78.)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint

Leírás / Megjegyzések:
Szolgálati lakás igény szerint biztosított. Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelő helyiséget és a berendezésit térítésmentesen adja használatba. A körzet működtetéséhez szakképzett, tapasztalattal rendelkező asszisztens rendelkezésre áll.
A nyertes pályázóval Oroszlány Város Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban további részletes információ kérhető dr. File Beáta jegyzőtől a 34/361-444/100 telefonszámon

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr.File Beáta
Település: Oroszlány
Telefon: 34/361-444
E-mail: Email Küldése

Praxis eladó 2019 jan.

Hirdető felhasználó: Dr. Pataki Ágnes

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2404
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: 2019-ben nyugdíjba vonulás miatt praxisjog eladó.
Jól felszerelt saját rendelő a Rendelőintézetben, a Kórház szomszédságában.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Pataki Ágnes
Település: 7700 Mohács
Telefon: 06 30/288 2106
E-mail: Email Küldése

felnőtt háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: dr.Káldi Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1570
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr.Káldi Mária
Település: Budapest XIX.ker.
Telefon: 06209357498
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: dr. Vajnáné Fehér Eszter

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Elhalálozás miatt felnőtt háziorvosi praxis eladó Győrben.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Vajnáné Fehér Eszter
Település: Győr
Telefon: 70/3127644
E-mail: Email Küldése

Eladó felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: dr Szigeti Mária Zsuzsanna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Győrben-Nádorváros városrészben-eladó háziorvosipraxis ,nyugdijba vonulás miatt.A praxis 30 éve egy kézben van.Jól képzett,önállóan is dolgozni tudó,agilis körzeti nővér segíti a munkát,kezdettől fogva.A rendelő egységben négy rendelő működik,mindenkinek külön rendelője van.A városban központi ügyelet működik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr Szigeti Mária Zsuzsanna
Település: Győr
Telefon: 06/302377393
E-mail: Email Küldése

Pályázati kiírás

Hirdető felhasználó: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Ár:

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: 166/2018. (XII.12.) önkormányzati határozat melléklete

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
Vaskút nagyközség területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott - II. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak ellátására.


Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.

Munkavégzés helye: 6521 Vaskút Kossuth L. u. 99. orvosi rendelő

Pályázati feltételek:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
- valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- vállalkozás formájában történő működtetés

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- a II.sz. háziorvosi körzet ellátandó, 14 év feletti lakosságszáma 2018. június 1-i állapot szerint: 1457 fő.
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Vaskút Nagyközségi Önkormányzat címére (6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.). Vaskút Nagyközség polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, illetve legkésőbb 2019. február 28.

A feladatellátás kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.


A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Alszegi Zoltán polgármestertől a 06/79/472-088 telefonszámon.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.


A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.oali.hu ,
- www.vaskut-nagykozseg.hu


Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Település: Vaskút
Telefon: 06 79/472-088
E-mail: Email Küldése

Kiskunhalason felnőtt háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: dr Katona Magdolna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Nyugdíjba vonulás miatt eladó 43 év óta gondozott, komplett számítógépes dokumentációval ellátott, 1600 fős felnőtt háziorvosi körzetem Kiskunhalas családi házas övezetében , kevés külterülettel. Régóta ott dolgozó, tapasztalt és szorgalmas körzeti ápoló és adminisztrátor segíti a munkát. Központi ügyeletben nem kötelező részt venni. Helyettesítés megoldott. Praxis éves finanszírozása : 20 millió Ft
Kiskunhalason 15 ezer főt ellátó kórház működik


dr Katona Magdolna
katkecs@gmail.com
+36703667383

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr Katona Magdolna
Település: Kiskunhalas
Telefon: 36703667383
E-mail: Email Küldése

Eladó felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: DR. KARA ÁGNES

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Tatabányán eladó felnőtt háziorvosi praxis 2020.01.01-től betölthetően nyugdíjba vonulás miatt, a város központjában új építésű 2 orvosos rendelőben. A praxis éves bevétele kb 19.000 000 Ft.A városban működő Központi Ügyeletben nem kötelező a részvétel, külsős cég ügyel.
A rendelői rezsit (víz, villany, fűtés, szemétszállítás) az Önkormányzat fizeti.A praxis területi ellátási kötelezettség vállalással működik.
Érdeklődni 302247959-es telefonszámon lehet.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: DR. KARA ÁGNES
Település: Tatabánya
Telefon: 302247959
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis eladó Sajószentpéteren

Hirdető felhasználó: Dr. Kacsándi László

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: 25 milliós éves árbevételű felnőtt háziorvosi praxis eladó, vagy tartós helyettesítéssel is ellátható Sajószentpéteren, Miskolctól 15 km-re. Irányár az éves bevétel 30 %-a. Központi háziorvosi ügyeletben való részvétel 12 naponta. Ellátandó lakosság 2200 fő, a praxist 30 éve egy háziorvos működteti, két fős asszisztenciával.
A háziorvosi rendelő központi helyen lévő, új és modern felszereléssel ellátott rendelőintézetben működik, 15 percen belül elérhető a BAZ Megyei Központi Kórház.
A praxis ellátja a Sajószentpéteren működő 270 fős szociális intézmény orvosi feladatait is.
Rezidensek, szakvizsga előtt állók, tartós helyettesítést vállalók is jelentkezhetnek.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Kacsándi László
Település: Sajószentpéter
Telefon: 06309382890
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi praxisjog Csongrádon eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Pénzes János

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Csongrád város központjában 1450 kártyás felnőtt praxis eladó, igény szerint saját tulajdonú ingatlanban lévő rendelővel. Több évtizedes komplett számítógépes dokumentáció, extra felszerelés, egyetemi oktatópraxis. Szakvizsga esetén foglalkozás-egészségügyi tevékenység átvehető. Központi ügyeletben való részvétel lehetséges, de nem kötelező.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Pénzes János
Település: Csongrád
Telefon: +3663570180
E-mail: Email Küldése

Tamási III. számú felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Tamási Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 950
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22. szám alatt található rendelőintézet földszinti részén található rendelőhelyiség, amelyet a körzetet ellátó orvos használ közösen a Tamási IV. számú háziorvosi körzetet ellátó orvossal, bérleti díj fizetése nélkül.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel.
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tamási Város Önkormányzata
Település: Tamási
Telefon: 20/400-5748
E-mail: Email Küldése

eladó praxis

Hirdető felhasználó: dr Schweder Margit

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Nyugdíjazás miatt keresem az utódom! A praxis Újpesten (IV. kerületben), önkormányzati tulajdonú, nemrég teljes körűen felújított, korszerűsített és felszerelt rendelőben üzemel. Ügyelni nem kell , az ügyeleti ellátásról az önkormányzat gondoskodik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr Schweder Margit
Település: Budapest
Telefon: +36203311931
E-mail: Email Küldése

háziorvosi praxisjog eladó

Hirdető felhasználó: Dr.Balobás Judit

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1100
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budapesten a XIII. kerület dinamikusan fejlődő részén háziorvosi praxisjog eladó. A praxis létszáma 1100 fő. A kötelezően ellátott terület gyalog is bejárható. A NEAK praxisvásárlási támogatása megpályázható. Érdeklődni a 06/30/ 251 2177 telefonszámon lehetőleg 13.00 és 15.00 óra között.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Balobás Judit
Település: Budapest
Telefon: 06/30/2512177
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxisátadó

Hirdető felhasználó: dr.Molnár Andor

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1850
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Gyálon 1800-as kártyaszámú felnőtt háziorvosi praxis 2019. április 01-től térítésmentesen átadó. Felújított rendelő, ügyelet megoldott. Az állás betölthető vállalkozási vagy közalkalmazotti formában.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr.Molnár Andor
Település: Gyál
Telefon: 06-29-540-860
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi Praxis Budapesten olcsón eladó

Hirdető felhasználó: Dr.Szász Tamás

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1550
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budapest XXI ker.-Csepel, 24 órás központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség nincs. 35 éve folyamatosan látom el a praxis betegeit, idős korom miatt adom el praxis jogot.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Szász Tamás
Település: Bp XXI ker
Telefon: +36309494381
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com