layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

https://oali.aeek.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifÖnkormányzat hirdet


35 Találatok: 1 - 20 / 35


Házi gyermekorvosi pályázat

Hirdető felhasználó: Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 674
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakirányú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
• igazolás a működési nyilvántartásba vételről
• a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés)
• nyilatkozat arról, hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket (asszisztens, rendelő helyiséget, eszközöket és a rendelő berendezését) biztosítja
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.17.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása: Ajka Város Önkormányzata polgármesterének címezve (Schwartz Béla 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat”
Felvilágosítás kérhető: Dr. Jáger László jegyzőtől telefonon 88/521-102 vagy személyesen
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: • az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.
• az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő házi gyermekorvosi alapellátás az egészségbiztosítási alap-kezelővel kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján
• az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó háziorvosi feladatok ellátását.

• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában
• területi ellátási kötelezettséggel az ajkai III. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerint (lakosságszám: 0-14 éves korosztály:674 fő)

az önkormányzat által biztosított rendelőben.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ajkai Közös Önkormányzatai Hivatal
Település: Ajka
Telefon: 06-88-521-116
E-mail: Email Küldése

Pályázati kiírás házi gyermekorvosi praxis helyettesítésére

Hirdető felhasználó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 624
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
-csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
-az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
-Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-részletes szakmai önéletrajz,
-a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
-Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
-hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
-a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.06.15
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő helyettesítése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel vagy anélkül. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 624 fő. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 674 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.

A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.

A praxis finanszírozása:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, helyettesítésre megkötött finanszírozási szerződés alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által helyettesítés vonatkozásában kiutalt finanszírozási összeg.

A jogviszony időtartama:
A helyettesítési szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 2019. december 31. napjáig szól.

A jogviszony kezdete:
A helyettesítési szerződés megkötését követően megegyezés szerint.

Egyéb tájékoztatás:
A praxis 2019. június 30. napjáig Dr. Nagy Bertalan Józsefné Dr. Mitrán Mónika házi gyermekorvostól vásárolható meg (06-30-903-5817).
A lakhatás elősegítésére Berettyóújfalu Város Önkormányzat által meghirdetett „Esély Otthon” pályázatban megpályázható Lakhatási támogatás nyújthat segítséget, amely a Berettyoujfalu.hu weboldal helyi pályázatok menüpontjában megtekinthető, onnan a pályázati űrlap letölthető. Az „Esély Otthon” pályázat benyújtására 2019. április 30. napjáig van lehetőség.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Mészáros Gabriella
Település: Berettyóújfalu
Telefon: +36308281886
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Solt Város Önkormányzat

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek:
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.07.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Solt Város Önkormányzathoz (6320 Solt, Béke tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.05.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Solt Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
Az ellátandó feladatkör:
Solt Város és Újsolt község házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint, a központi ügyeleti feladatokban való közreműködéssel.
A feladat ellátásának helye: 6320 Solt, Vécsey tér 1.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A praxisjoghoz az önkormányzat 2.400.000,-Ft/év összegű támogatást nyújt határozatlan időre.
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Solt város Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére.
Pályázattal kapcsolatos egyéb információt lehet kérni a 06-20/9683-545 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Solt Város Önkormányzat
Település: Solt
Telefon: +36209683545
E-mail: Email Küldése

Hajdúszoboszló Gyermekorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Dede Erika

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 773
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat pályázatot hirdet az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítő orvossal történő ellátására. A feladat ellátása megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére, 2019. április 01-től.

Az ellátandó feladatkör:
Hajdúszoboszló város I. számú gyermek háziorvosi körzetének helyettesítő orvossal történő ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel.

A feladat ellátásának helye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
A praxisjog megszerzésére lehetőség: 2019. október 1-től lehetséges
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata), Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.03.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálási határideje: folyamatos, legkésőbb 2019. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatához, Dr. Sóvágó László polgármester úr nevére címezve (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „ I. számú gyermek háziorvosi körzet pályázat”
A jogviszony időtartama:
A feladatellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony 2019. április 01-től 2019. szeptember 30-ig határozott, majd 2019. október 01-től határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
2019. április 01-től
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információkat kérhet Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettestől az 52/557-338 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.04.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Hajdúszoboszló Város lakosságszáma 23945 fő, ebből 0-14 éves 3107 fő, 0-18 éves 3972 fő.
A városban 4 gyermekorvosi körzet működik, ezekből hirdetjük az I. számú gyermekorvosi körzet ellátását.
A gyermekorvosi rendelők a város központjában, integráltan a Járóbeteg-Ellátó Centrum épületében Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. szám alatt található. Az ellátáshoz 8 védőnői körzet kapcsolódik. A feladatellátás 2019. április 01-től 2019. szeptember 30-ig helyettesítéssel oldható meg, a praxis átadására az önkormányzatnak joga 2019. október 01-től lehetséges.
Hajdúszoboszló város igen élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, turisztikailag közkedvelt, dinamikus, szép város.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dede Erika
Település: Hajdúszoboszló
Telefon: 52/557-338
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi pályázat Ópályi

Hirdető felhasználó: Ópályi Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Ópályi Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére a 4821 Ópályi, Kossuth u. 6. szám alatt működő gyermekrendelőjébe.

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
• egészségügyi alkalmasság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen: előre egyeztetett időpontban (Tel.: 06/44 407-551) Ópályi Polgármesteri Hivatal (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)
Posta úton: egy példányban Ópályi Község Önkormányzata Herdon János polgármester részére (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.) A borítékon kérjük feltüntetni: " házi gyermekorvosi pályázat"
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.

További információ: Herdon János polgármester
E-mail: polgarmester@opalyi.hu
Tel.: 06/44 407 551

Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Ópályi Község Önkormányzat
Címe: 4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.
Telefon: 06/44 407 551
E-mail: polgarmester@opalyi.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ópályi Község Önkormányzata
Település: Ópályi
Telefon: 06/44 407-551
E-mail: Email Küldése

5142 Alattyán, Szent István tér 1.

Hirdető felhasználó: Tóth Ildikó

Ár:

Pályázati feltételek: -A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint önálló orvosi tevékenységekről szóló200. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
-MOK tagsági igazolvány
-Egészségügyi alkalmasság igazolása
-Egyetem
-Gyakorlott szintű Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
-B kategóriás jogosítvány
-Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Szakmai és személyes önéletrajz
- Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-Nyilatkozatok:
a) a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik
b) a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
- Egyéni vállalkozó esetén igazolás, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
- Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén a fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Alattyán Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5142 Alattyán, Szent István tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/645-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.09.02.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog Alattyán Község Önkormányzatának tulajdona. A praxisjog térítésmentesen megszerezhető. Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat, a feladat ellátását vállalkozási formában történő ellátástól nem zárkózik el. Szükség esetén az önkormányzat felújított lakást tud biztosítani.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tóth Ildikó
Település: Alattyán
Telefon: 57-561-011
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi körzet hirdetés

Hirdető felhasználó: Kisnána Községi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1317
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok,
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Kisnána Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3264 Kisnána, Szabadság u. 3.) A borítékra kérjük feltüntetni: "háziorvosi körzet pályázat"
Felvilágosítás kérhető: Lukovszki Olivér jegyzőtől a 20/234-2027 telefonszámon a jegyzo@domoszlo.hu címen, vagy személyesen előzetes egyeztetést követően.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.15.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.15
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Leírás / Megjegyzések: - Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget térítrésmentesen biztosítja.
- Ügyeleti kötelezettség nincs, csak lehetőség, ugyanis a térségben működik központi orvosi ügyelet.
- Szolgálati lakást biztosítanak az Önkormányzatok.
- Jövedelem megegyezés szerint.
Kapcsolat:
Hirdető pontos megnevezése: Kisnána Községi Önkormányzat és Vécs Községi Önkormányzat
Település: Kisnána és Vécs települések
Telefon: 37/324-005; 37/327-011
E-mail: onkormanyzat@kisnana.hu vagy onkormanyzat@vecs.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kisnána Községi Önkormányzat
Település: Kisnána
Telefon: 06202342027
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi praxis betöltése

Hirdető felhasználó: dr. Bicsak Ágnes

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 591
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos szakképesítés,
- a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
- vállalkozás keretében történő működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- igazolás a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról, (BKFH VI. Kerületi Hivatala, Népegészségügy Osztály)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.04.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat címére (1067 Budapest, Eötvös u. 3.) Hassay Zsófia polgármesternek. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Leírás/Megjegyzések: Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Terézváros 5. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi ellátás, valamint iskola- és ifjúságorvoslási feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
- az egészségügyi szolgáltató (vállalkozó) köteles a házi gyermekorvosi ellátáshoz jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, a házi gyermekorvos helyettesítéséről gondoskodni,
- a házi gyermekorvosi rendelő helyiség és váróteremben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja (Budapest, VII., Csengery u. 25.) azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a váróteremre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit,
- Terézváros Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeletről külön szerződés útján gondoskodik, ezért az egészségügyi szolgáltató jelenleg nem köteles ügyeleti ellátásban részt venni.
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
- a körzethez tartozó közterületek megnevezését az önkormányzat 23/2017. (VI. 29.) rendeletének 2. sz. melléklete tartalmazza.
- iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: Budapest VI. ker. Bajza Utcai Általános Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 49-51.), Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.),
- a feladatellátás finanszírozása: a házi gyermekorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik. Az önkormányzat kiegészítő finanszírozást nem biztosít.
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: dr. Jandó Erzsébet Humánszolgáltatási főosztályvezetőtől, telefonszáma: (06) 1-342-0923

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzata
Település: Budapest Főváros VI. ker. Terézváros
Telefon: (06) 1-342-0923
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Pesterzsébet Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére a 1203 Budapest, Vas Gereben utca 1. szám alatti rendelőbe.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:

- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló diploma másolata,
- részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezéséről szóló igazolás,
- a Magyar Orvosi kamarában fennálló tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul, és a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
- pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó más körzetre vonatkozó praxisjoggal nem rendelkezik, illetve amennyiben rendelkezik, a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban kell benyújtani az alábbi módokon:
 postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya részére (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.). A zárt borítékra kérjük írják rá "Házi gyermekorvosi körzet pályázat” vagy
 személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1. földszint 8.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán Schmidtné Buda Andrea osztályvezető nyújt. (Telefon: 06-1/289-2511, e-mail: schmidtne.buda.andrea@pesterzsebet.hu).

A körzet ellátása az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.

Önkormányzat a háziorvosi szolgáltatás kiadásai közül vállalja a veszélyes hulladék elszállításának és a rendelői textília mosásának költségeit, valamint a víz- és csatornadíj, elektromos energia és fűtés díját is teljes egészében átvállalja, azokat megfizeti az érintett szolgáltatónak.

A körzet 2017. február 1. napjától betöltetlen, így arra a NEAK által - háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása tárgyában - meghirdetett pályázat keretében támogatás igényelhető, a pályázati kiírásban megjelölt feltételek vállalása esetén.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pesterzsébet Önkormányzata
Település: Budapest XX.
Telefon: 06205150234
E-mail: Email Küldése

4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11.szám

Hirdető felhasználó: Nagyszekeres Köszég Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1370
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: büntetlen előélet, az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés,

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú végzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartási igazolással rendelkezzen,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani Nagyszekeres Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Nagyszekeres Község Önkormányzata, Karácsony Sándor polgármester, 4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Területi ellátási kötelezettséggel: igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jogviszony jellege: vállalkozási

Típusa: vegyes

Szolgálati lakás biztosított.

Kapcsolat: Karácsony Sándor polgármester

Hirdető pontos megnevezése: Nagyszekeres Község Önkormányzata

Település: Nagyszekeres

Telefon: 06-44-566-116, 06-70-459-6644

E-mail: nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyszekeres Köszég Önkormányzata
Település: Nagyszekeres
Telefon: 0644566116 06704596644
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis pályázat

Hirdető felhasználó: Vida Tamás

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1300
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1300 kártyás felnőtt háziorvosi praxisba keresünk háziorvos kollégát.Iparűzési adó, bérleti díj nincs.Vállalkozási formában végezhető a praxis tevékenység.14 millió forint letelepedési támogatás igényelhető a NEAK-tól.Szolgálati lakás biztosítása lehetséges igény esetén.A rendelő korszerű, az asszisztensnő jól képzett, segítőkész.Havi finanszírozás jelenleg 1300000.A teljes praxis átvételig helyettesítés is megoldható.
A rendelőintézetben ügyeleti tevékenység is végezhető, de nem kötelező a részvétel benne, mentőszolgálat a településen van.Az önkormányzat mindenben segítőkész.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Háziorvostan és egyéb szakvizsga bizonyítvány, rezidens is jelentkezhet, license vizsga megléte esetén
MOK tagság
Orvosi alkalmasság igazolása
Orvosi diploma
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.01
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.01
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus vagy postai úton
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.05.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Vida Tamás
Település: Túrkeve
Telefon: 06204722975
E-mail: Email Küldése

Simontornya II. számú háziorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Simontornya Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1070
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 2313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint
2. Büntetlen előélet
3. Cselekvőképesség
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság
5. Központi orvosi ügyeleti ellátásban havi 32 órában való részvétel
6. B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
4. vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
6. egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
7. a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
8. a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
9. hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
10. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.07.15.
A pályázat benyújtásának módja: 1. postai úton Simontornya Város Önkormányzata címére (7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
2. személyesen Csőszné Kacz Edit polgármesternek kell benyújtani.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Csőszné Kacz Edit polgármestertől (tel.: 74/586-929).
Leírás/ Megjegyzések:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Simontornya II. számú háziorvosi körzetének ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.
A háziorvosi ellátást végzőnek az Központi ügyeleti ellátásban havi 32 órában kell részt vennie.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba. A körzet működtetéséhez szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező ápolónő/asszisztens rendelkezésre áll.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A nyertes pályázóval a Simontornya Város Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Simontornya Város Önkormányzata
Település: Simontornya
Telefon: 74/586-929
E-mail: Email Küldése

Szalkszentmárton község gyermekorvost keres

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 569
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - bűntettlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 200. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/20011 (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázat eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Szalkszentmárton Község Önkormányzata polgármesteréhez kell benyújtani. (Szalkszentmárton Község Önkormányzata Káposztás Tibor 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.) A borítékon kérjük feltüntetni: Házi gyermekorvosi pályázat
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Település: Szalkszentmárton
Telefon: 06 (30) 475-3539
E-mail: Email Küldése

Szalkszentmárton község háziorvost keres

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2434
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§-ában előírt képesítés
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, azok egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírt feltételek megléte,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani Szalkszentmárton község polgármesterének címezve - Szalkszentmárton Község Önkormányzata Káposztás Tibor polgármester, 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni: "Háziorvosi pályázat"
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Település: Szalkszentmárton
Telefon: 06 (30) 475-3539
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás - háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1773
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
• képesítést igazoló okiratok másolata,
• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,
• az Egészségügyi Dolgozók Működési Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozat másolata,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
• egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről szóló igazolás, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában rész vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.04.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.31
A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban „ Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel – Hegedűs István polgármesternek címezve ( 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. )
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.06.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Hegedűs István polgármestertől, a 06 56 470-017/9 telefonszámon.

Egyéb információk:
• Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
• a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
• igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Település: Tiszaföldvár
Telefon: 56/470-017
E-mail: Email Küldése

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Hirdető felhasználó: Muzslai Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 860
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati felhívás

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
- Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja.
- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Muzslai Mária aljegyzőtől, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: folyamatos
- www.oali.hu
-www.dorog.hu
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Muzslai Mária
Település: Dorog
Telefon: 33/431-299
E-mail: Email Küldése

Budapest 17. kerület

Hirdető felhasználó: Mogyorósi Katalin

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- magyar állampolgárság, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- MOK tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. Jogi személy pályázó esetében
- 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatban,
- a képviselő aláírási címpéldánya, vagy aláírási mintája másolatban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi összevont NAV tartozásmentességi igazolás eredeti példányban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi helyi iparűzési adómentességi igazolás a székhely szerinti adóirodától eredeti példányban,

2. Egyéni vállalkozó pályázó esetében
- adóbejelentkezési lap, vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi összevont NAV tartozásmentességi igazolás eredeti példányban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi helyi iparűzési adómentességi igazolás a székhely szerinti adóirodától eredeti példányban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot legkésőbb 2019. március 31. napján az ügyfélfogadási idő végéig kell személyesen zárt borítékban benyújtani a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjához, vagy aznap éjfélig postára adni a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja címére. A pályázat benyújtása költségmentes. A pályázatban szerepelnie kell a pályázó telefonos, és elektronikus elérhetőségének is.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.06.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Pádár Gabriella nyújt a 253-3335 telefonszámon vagy padar.gabriella@rakosmente.hu e-mail címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pádár Gabriella
Település: Budapest
Telefon: 06 1 2533 335
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás I. számú fogorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Stimeczné Dr. György Bernadette

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 5426
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú vegyes fogorvosi körzet vállalkozási rendszerben történő működtetésére.
Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- vállalkozás keretében történő működtetés
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- egészségügyi alkalmasság
- érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
- érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Közgyűlés nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak az Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.).
- Személyesen: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető részére, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.
- A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”

Elbírálás a pályázat benyújtását követő közgyűlésen történik.

A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: - Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
- A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
- A fogorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
- A rendelő térítésmentes használatát az önkormányzat biztosítja, szükség esetén önkormányzati bérlakás is biztosított.
- A pályázati kiírással kapcsolatos további információ Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető nyújt a 20/268-3271-es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Stimeczné Dr. György Bernadette
Település: Nagykanizsa
Telefon: 30/2683271
E-mail: Email Küldése

felnőtt háziorvosi ügyeletbe besegítő orvost/okat keresünk

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Városi felnőtt ügyeleti ellátásba besegítő orvost/ orvosokat keresünk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A városi ügyelet a Mentőállomás és a kórház szomszédságában fekszik, jól felszerelt. Az ügyeletes orvos részére külön vizesblokkal, TV-vel felszerelt pihenőszoba biztosított.
A pályázat benyújtásának módja: Érdeklődni munkaidőben a 06/89/511-003 telefonszámon, ill. munkaidőn kívül is a 06/30/648-0846 telefonszámon Ujváry Hajnalkánál lehet.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.03.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 306480846
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás II. sz.háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Békéssámson Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1017
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
8. a II. számú háziorvosi körzetben jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápoló a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a II. számú háziorvosi körzet jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Békéssámson Község Önkormányzata 5946 Békéssámson Hősök tere 10-12. Személyesen: Zámbori Tamás polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbori Tamás polgármester nyújt a 06-20-569-2474-os telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Békéssámson Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéssámson II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására.A praxis 2016. november 01. napjától betöltetlen.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el Békéssámson község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat.( két köznevelési intézményben: óvoda, általános iskola)
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik. A jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápoló továbbfoglalkoztatását a pályázónak vállalnia kell.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
A II. számú körzet háziorvosa helyettesítését a I. számú háziorvosi körzet háziorvosa a feladat-ellátási szerződése alapján ellátja.
A II. számú körzet háziorvosának vállalni szükséges a I. számú háziorvosi körzet háziorvosának helyettesítését.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában.
A feladatellátás helye: 5946 Békéssámson Szabadság tér 1.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.Az önkormányzat átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz-és csatornadíjat, valamint a takarító munkabérét és járulékait.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Békéssámson Község Önkormányzata
Település: Békéssámson
Telefon: +36/20/569-2474
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com