layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

5142 Alattyán, Szent István tér 1.

Hirdető felhasználó: Tóth Ildikó

Ár:

Pályázati feltételek: -A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint önálló orvosi tevékenységekről szóló200. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
-MOK tagsági igazolvány
-Egészségügyi alkalmasság igazolása
-Egyetem
-Gyakorlott szintű Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
-B kategóriás jogosítvány
-Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Szakmai és személyes önéletrajz
- Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-Nyilatkozatok:
a) a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik
b) a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
- Egyéni vállalkozó esetén igazolás, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
- Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén a fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Alattyán Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5142 Alattyán, Szent István tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/645-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.09.02.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog Alattyán Község Önkormányzatának tulajdona. A praxisjog térítésmentesen megszerezhető. Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat, a feladat ellátását vállalkozási formában történő ellátástól nem zárkózik el. Szükség esetén az önkormányzat felújított lakást tud biztosítani.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tóth Ildikó
Település: Alattyán
Telefon: 57-561-011
E-mail: Email Küldése