layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Háziorvosi körzet hirdetés

Hirdető felhasználó: Kisnána Községi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1317
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok,
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Kisnána Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3264 Kisnána, Szabadság u. 3.) A borítékra kérjük feltüntetni: "háziorvosi körzet pályázat"
Felvilágosítás kérhető: Lukovszki Olivér jegyzőtől a 20/234-2027 telefonszámon a jegyzo@domoszlo.hu címen, vagy személyesen előzetes egyeztetést követően.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.15.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.07.15
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Leírás / Megjegyzések: - Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget térítrésmentesen biztosítja.
- Ügyeleti kötelezettség nincs, csak lehetőség, ugyanis a térségben működik központi orvosi ügyelet.
- Szolgálati lakást biztosítanak az Önkormányzatok.
- Jövedelem megegyezés szerint.
Kapcsolat:
Hirdető pontos megnevezése: Kisnána Községi Önkormányzat és Vécs Községi Önkormányzat
Település: Kisnána és Vécs települések
Telefon: 37/324-005; 37/327-011
E-mail: onkormanyzat@kisnana.hu vagy onkormanyzat@vecs.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kisnána Községi Önkormányzat
Település: Kisnána
Telefon: 06202342027
E-mail: Email Küldése