layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázati felhívás - háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1773
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
• képesítést igazoló okiratok másolata,
• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,
• az Egészségügyi Dolgozók Működési Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozat másolata,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
• egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről szóló igazolás, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában rész vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.04.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.31
A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban „ Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel – Hegedűs István polgármesternek címezve ( 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. )
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.06.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Hegedűs István polgármestertől, a 06 56 470-017/9 telefonszámon.

Egyéb információk:
• Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
• a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
• igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Település: Tiszaföldvár
Telefon: 56/470-017
E-mail: Email Küldése