layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Budapest 17. kerület

Hirdető felhasználó: Mogyorósi Katalin

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- magyar állampolgárság, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- MOK tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. Jogi személy pályázó esetében
- 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatban,
- a képviselő aláírási címpéldánya, vagy aláírási mintája másolatban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi összevont NAV tartozásmentességi igazolás eredeti példányban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi helyi iparűzési adómentességi igazolás a székhely szerinti adóirodától eredeti példányban,

2. Egyéni vállalkozó pályázó esetében
- adóbejelentkezési lap, vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi összevont NAV tartozásmentességi igazolás eredeti példányban,
- 30 (harminc) napnál nem régebbi helyi iparűzési adómentességi igazolás a székhely szerinti adóirodától eredeti példányban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot legkésőbb 2019. március 31. napján az ügyfélfogadási idő végéig kell személyesen zárt borítékban benyújtani a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjához, vagy aznap éjfélig postára adni a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja címére. A pályázat benyújtása költségmentes. A pályázatban szerepelnie kell a pályázó telefonos, és elektronikus elérhetőségének is.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.06.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Pádár Gabriella nyújt a 253-3335 telefonszámon vagy padar.gabriella@rakosmente.hu e-mail címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pádár Gabriella
Település: Budapest
Telefon: 06 1 2533 335
E-mail: Email Küldése