layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Felnőtt fogorvosi praxis betöltése

Hirdető felhasználó: Fintor Irén

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 14146
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Tatabányai FELNŐTT Fogorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

• vállalkozás keretében történő működtetés;
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.)
kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• egészségügyi alkalmasság;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:

• A pályázati feltételeknél meghatározott iskolai végzettséget igazoló
okmány hiteles másolatát.
• Önéletrajzot, ezen belül részletes szakmai életrajzot.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
• Egyéb végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolatát.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése,
valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXI. tv. 46. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (Amennyiben
valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az
esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra.)
• A pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek.
• A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.01.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.02.28
A pályázat benyújtásának módja: JELENTKEZÉS MÓDJA:

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. január 31. (postára adás legkésőbbi dátuma). A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának helye:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további előírások:
A pályázatokat 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban postára adni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: "3. sz. felnőtt fogászati praxis".

A pályázatokra az alábbi címet kell feltüntetni: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.04.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK:

• A feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött
szerződés alapján történik.
• Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja (a
közüzemi díjakat, beleértve a veszélyes hulladék szállítást is az
önkormányzat viseli).
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a letelepedni kívánó - pályázatot elnyert -fogorvos számára kedvező bérleti díjjal Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2012. (XI.23.) a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban városérdekből történő elhelyezés keretében bérleti jogot biztosít.

A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az önkormányzattal kötött szerződésben foglalt időponttól tölthető be.

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• Egészségügy
• Fogorvos
• Vállalkozói, szerződéses

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. „P” épület

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a közgyűlés a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az időpontról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján Fintor Irén egészségügyi referenstől kérhető.
Telefon: 06/34-515-757 vagy e-mailen keresztül: fintor.iren@tatabanya.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Település: Tatabánya
Telefon: 06-70/399-9466
E-mail: Email Küldése