layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Fogorvosi állás

Hirdető felhasználó: Kadlecsik Gyöngyi

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2408
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Saját személygépkocsi használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- MOK tagsági igazolás
- Nyilatkozat a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében való hozzájárulásáról
- Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék
- Nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér
- Nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (közalkalmazottként vagy vállalkozói formában kívánja ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.11.20
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani a Súr Községi Önkormányzat címére: 2889 Súr, Szabadság tér 1. Sógorka Miklós polgármesternek címezve.
A borítékon feltüntetendő: "Fogorvosi pályázat"
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Sógorka Miklós polgármester 30-226-4063
Kadlecsik Gyöngyi aljegyző 70-361-8254
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.02
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik.
A fogorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható.
Igényelhető 20 mFt letelepedési támogatás
Ingyenes rendelő használatot biztosítunk, a rendelő működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket az önkormányzat átvállalja.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sógorka Miklós
Település: Súr
Telefon: 30-226-4063
E-mail: Email Küldése