layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátás

Hirdető felhasználó: Dudás Erzsébet

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - orvostudományi egyetemi végzettség;
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.( IX.3.) NM rendelet 3.§-ában előírt szakképesítések valamelyike;
- egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában való szereplés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátásáról;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban felüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.02.28
A pályázat elbírálásának határideje: következő közgyűlés
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.12.03
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Érd közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

Ellátandó feladatkör:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM rendelet 2. melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A feladat-ellátás időtartama alatt az orvosi szobát, valamint a 26/19978. (IX.3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Érd MJV Önkormányzata
Település: Érd
Telefon: 23-522-318
E-mail: Email Küldése