layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

háziorvosi szolgálat /háziorvos

Hirdető felhasználó: Nagyalásony Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 930
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Nagyalásonyi vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi (Nagyalásony, Dabrony, Vid, Kisszőlős települések) ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű közalkalmazotti vagy vállalkozói formában.

Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti szakképesítés, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, jogosítvány másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás, vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat nyilv. vagy zárt ülés keretében való elbírálásról
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.10
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.12.14
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Nagyalásony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29.)
Elektronikus úton Csöngei Gábor polgármester részére a onknagyalasony@vnet.hu, címen keresztül,
vagy személyesen: Csöngei Gábor polgármester, 8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.12.15.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi feladatok a szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos aki a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen megszerezhető. A praxisjogról az önkormányzat megállapodást köt a pályázat nyertesével. Szükség esetén szolgálati lakás igényelhető. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa. A leendő háziorvos egy korszerű, felújításra kerülő rendelőben végezheti tevékenységét.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyalásony Község Önkormányzata
Település: Nagyalásony
Telefon: 0688/504-730
E-mail: Email Küldése