layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázati hirdetmény X. számú háziorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: dr.File Beáta

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1190
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet szerinti képesítés valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz
- orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
- a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
- a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
- hozzájáruló nyilatkozat, a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék a teljes pályázati anyagot
- nyilatkozat a Képviselő testület nyilvános vagy zárt ülésén történő pályázati anyag tárgyalásához
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.09.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.10.30
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Oroszlány Város Önkormányzata címére (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc. út 78.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Szolgálati lakás igény szerint biztosított. Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelő helyiséget és a berendezésit térítésmentesen adja használatba. A körzet működtetéséhez szakképzett, tapasztalattal rendelkező asszisztens rendelkezésre áll.
A nyertes pályázóval Oroszlány Város Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban további részletes információ kérhető dr. File Beáta jegyzőtől a 34/361-444/100 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr.File Beáta
Település: Oroszlány
Telefon: 34/361-444
E-mail: Email Küldése