layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Házi gyermekorvosi körzet letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: dr.File Beáta

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 420
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelelés,
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz
- orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
- a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
- a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
- hozzájáruló nyilatkozat, a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék a teljes pályázati anyagot
- nyilatkozat a Képviselő testület nyilvános vagy zárt ülésén történő pályázati anyag tárgyalásához
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.09.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.10.30
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Oroszlány Város Önkormányzata címére (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc. út 78.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a IV. számú – egy településrészt érintő - tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott – körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.
Előnyben részesül a vállalkozói jogviszonyban történő feladatellátás de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is. A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. Tartósan betöltetlen körzetként letelepedési támogatás igényelhető rá.
Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást, valamint felszerelt rendelőt biztosít.
A pályázattal kapcsolatban további részletes információ kérhető dr. File Beáta jegyzőtől a 34/361-444/100 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr.File Beáta
Település: Oroszlány
Telefon: 34/361-444
E-mail: Email Küldése