layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Házi gyermeko. körzet letelepedési támogatással - Taktakenéz

Hirdető felhasználó: Taktakenéz Jegyző

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 750
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

Benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása.

Benyújtási határidő: folyamatos

A dokumentumokat egy példányban postai úton Molnár Tibor polgármesternek (3924 Taktakenéz, Béke u. 9.) kell benyújtani.

További információ kérhető: Taktakenéz Községi Önkormányzat a 06-47-388-001 vagy 06-47-572-313 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül e-mailben a jegyzo@prugy.hu elektronikus levélcímen.

Taktakenéz Községi Önkormányzat házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában,
- az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

A körzet több, mint 60 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (20.000.000,-Ft )
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.09.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Taktakenéz Községi Önkormányzat
Település: Taktakenéz
Telefon: 06-47-388-001 vagy 06-47-572-313
E-mail: Email Küldése