layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Dióskál Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
- Büntetlen előélet.
- Cselekvőképesség.
- B Kategóriás jogosítvány.
- Saját személygépjármű használata.
- Magyar Orvosi Kamarai Tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként, vagy vállalkozóként kívánja ellátni
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.09.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.10.31
A pályázat benyújtásának módja: - A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Dióskál Község Önkormányzata részére címezve: 8764 Dióskál, Béke tér 1., Kun Marcell polgármester. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”. Levelezési cím: 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Hegedüs Lóránt Aljegyző, 06-30/3272234
- A pályázat elektronikusan is benyújtható a következő email címre: aljegyzo@zalaapati.hu
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton települések háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására

Ellátandó feladat:
- Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton községek teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel az Önkormányzatok tulajdonában lévő rendelőkben.

Egyéb információk:
- a praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik,
- a háziorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható,
- a háziorvosi ellátást végzőnek a keszthelyi ügyeleti ellátásban is részt kell vennie
- az alapellátáshoz szükséges rendelő mindhárom településen rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzatok ingyenesen biztosítják
- szolgálati lakás (kertes családi ház) biztosított Dióskál településen
- a körzet működtetéséhez ápolónő rendelkezésre áll
- kötelező tárgyi feltételek biztosítottak megállapodás alapján

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.

A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre feladat-ellátási szerződést köt. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dióskál Község Önkormányzata
Település: Dióskál
Telefon: 06/303272234
E-mail: Email Küldése