layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázati felhívás vegyes háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Gyulaj Községi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 965
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás vegyes háziorvosi körzet betöltésére

Gyulaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a gyulaji vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.
Pályázat beadási határideje: 2019. július 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.július 22.
Orvosi Rendelő címe: 7227 Gyulaj, Kossuth 1.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 965 fő, vegyes praxis.
Központi orvosi ügyeleti ellátás járási szinten megoldott.

A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

A betöltendő munkakör: Gyulaj község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtani iratok, igazolások:
- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
- fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
- MOK tagság igazolása,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Gyulaj Község Polgármestere 7227. Gyulaj, Szent Imre tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését:
„Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető;
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja;
- a település központi ügyeleti rendszerben működik, külön szerződés alapján amelyben a háziorvosok nem vesznek részt;
- szolgálati lakás biztosítható;
- a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, vagy kinevezi a pályázót közalkalmazottnak;
A praxis tartósan betöltetlen 2006. május 1-től.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése.
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, Képviselő-testületi ülésen történik.


Egyéb: a Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Selmeci László polgármester nyújt a 06/20-8529395 telefonszámon, valamint Horváthné Tóth Valéria jegyző a 06/70-6511785 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gyulaj Községi Önkormányzat
Település: Gyulaj
Telefon: 06706511785
E-mail: Email Küldése