layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázat háziorvosi feladatok ellátására Berekfürdőn

Hirdető felhasználó: Potornainé Szűcs Katalin

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 900 fő + üdülővendégek
Ellátandó települések száma: Egy teljes település, Berekfürdő.
Orvosi rendelő címe: 5309 Berekfürdő, Berek tér 1.

A betöltendő munkakör: Berekfürdő község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április hó 15. napja

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, Képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár János polgármester nyújt a 06/30/529-2112 telefonszámon, valamint Potornainé Szűcs Katalin aljegyző a 06/30/867-7501 telefonszámon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai és személyes önéletrajz,
- fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- MOK tagság igazolása,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton, vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani:
Berekfürdő Község Polgármestere
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését:
„Háziorvosi pályázat”

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás/Megjegyzések: A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
- A feladatellátás 2019. június 30. napjáig helyettesítéssel oldható meg, a praxis térítésmentes átadása 2019. július hó 1. napjától lehetséges.
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja;
- a település központi ügyeleti rendszerben működik, külön szerződés alapján;
- szolgálati lakás biztosítható;
- a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, vagy kinevezi a pályázót közalkalmazottnak;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az álláshely egészségügyi vállalkozás formában történő betöltése. Reumatológus szakvizsga megléte, vagy annak megszerzésének vállalása.

A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

Egyéb: A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Berekfürdő jó infrastruktúrával rendelkező, turisztikailag közkedvelt, dinamikusan fejlődő, szép, élhető község.


Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Berekfürdő Községi Önkormányzat
Település: Berekfürdő
Telefon: +36-59-519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Berekfürdő Községi Önkormányzat
Település: Berekfürdő
Telefon: 06305292112
E-mail: Email Küldése