layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Garabonc Község Önkormányzata felnőtt háziorvost keres

Hirdető felhasználó: Garabonc Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1387
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- saját gépkocsi;
- egészségügyi alkalmasság.
- MOK tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: háziorvosi munkakörben betöltött szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről / vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- Magyar Orvosi Kamar tagság igazolás
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat arról, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében kéri az elbírálást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton 1 eredeti példányban Garabonc Község Önkormányzata címére (8747 Garabonc, Fő út 16.) történő megküldésével vagy személyesen az Önkormányzatnál zárt borítékben. Borítékra kérjük feltüntetni: ”vegyes háziorvosi körzet”

Megjegyzés: A praxisjog térítésmentesen megszerezhető. Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Garabonc Község Önkormányzata
Település: Garabonc
Telefon: 93/340-701
E-mail: Email Küldése