layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

7130 Tolna, Deák F. u.25.

Hirdető felhasználó: Tolna Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására.
Munkakör és munkahely megnevezése:
- Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet (Tolna Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott településrész területe) címe: Tolna Deák F. u. 25.
- A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el, vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (megállapodás szerint).
Pályázati feltételek:
Az állás betöltésének feltételei:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételek megléte,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás,
- Orvosok Országos Nyilvántartásába vételi igazolás,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat,
- vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
- a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek,
- vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő testület.
Egyéb információk:
- A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani.
- Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül, számára szolgálati lakást biztosítunk.
- A pályázat benyújtásának határideje az NKI honlapján történő megjelenéstől számított 60 nap.
- Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
- Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően.
- A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
- A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének beszerzése és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható.
- Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól /Tel.:06/8520850 vagy Ezerné dr. Huber Éva Tolna Város Jegyzőjétől /Tel.: 74/540-800/

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tolna Város Önkormányzata
Település: Tolna
Telefon: 74/540800
E-mail: Email Küldése