layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázati kiírás

Hirdető felhasználó: Dunaföldvár Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 516
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pályázati kiírás

Dunaföldvár II. házi gyermekorvosi álláshely betöltésére
Hirdető: Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)

Ellátandó körzethez tartózó gyermek lakosságszám (kártya): 516
Ellátandó települések száma: Egy településrész – II. számú házi gyermekorvosi körzet
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások – részletes szakmai önéletrajz
- képesítést tartalmazó oklevél másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri
- pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen formában (közalkalmazott/vállalkozó) kívánja ellátni a feladatot
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Dunaföldvár Város Önkormányzatához történő megküldésével ( 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. )
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási/közalkalmazotti
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Megjegyzések: Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.
- a praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1-jétől rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú háziorvossal megosztott használattal
- a vállalkozó háziorvost terheli a rendelő és kiegészítő helyiségek karbantartása, valamint ezek üzemeltetésével kapcsolatot közüzemi költségek
- igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk
- praxisonként az önkormányzat havi 30.000.- Ft. működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is)
- Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – Paksi telephellyel
- a nyugdíjazás miatt megüresedett II. számú gyermek háziorvosi körzet tulajdonosa a leendő gyermekorvos részére megvételre felkínálja a tulajdonában álló gyermekorvosi rendelővel egybeépített belvárosi családi házát – erről az érintettel szükséges egyeztetni

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Település: Dunaföldvár
Telefon: 06/75/541-553
E-mail: Email Küldése