Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Csabrendek
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2397
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 0000-00-00 00:00:00
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: 0000-00-00 00:00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 0000-00-00 00:00:00
• A 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
• A praxis vállalkozói formában történő működtetése.
• A háziorvosi körzet 2020. december 31-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 2021. január 1-jétől vagy a praxisjog jogosultjával történő megegyezés esetén ennél korábbi időpontban.
• A megbízás időtartama: A körzet önkormányzatai a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább öt évre szóló feladat-ellátási megállapodást kötnek.
• Részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok
• Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata.
• Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Pályázatok benyújtásának helye: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Molnár László polgármester 8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
Pályázatok benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.
A körzet önkormányzatai fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Bali Tibor jegyzőtől a 06/20 412 4599-es telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa Községi Önkormányzatok pályázatot hirdetnek a Csabrendek II. számú háziorvosi felnőtt és gyermek (vegyes) körzet (Csabrendek részterülete, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár települések teljes területe) háziorvosi feladatainak vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, az alábbi tartalommal:

Háziorvos által ellátandó feladatok: Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola- és ifjúság egészségügyi orvoslás. Hétközi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel. Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-16:00 óráig

A heti rendelési időt a körzethez tartozó öt település öt rendelőjében kell megosztani.
 2020. december 31-ig a háziorvosi körzetet működtető önkormányzatok kizárólag abban az esetben köthetik meg az ellátási szerződést, ha a pályázó a praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával.
 A pályázaton nyertes orvosnak:
a) Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár községek önkormányzatai a településeken lévő orvosi rendelőt, annak felszerelési, berendezési tárgyait térítésmentes biztosítják, viselik a rendelők fenntartási költségeit,
b) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata:
ba) térítésmentesen biztosítja a Csabrendek, Magyar u. 4. szám alatti orvosi rendelőt és annak felszerelési, berendezési tárgyait, a közüzemi költségek a vállalkozót terhelik.
bc) vállalja, hogy a pályázaton nyertes orvosnak térítésmentesen bérlakást biztosít, a bérlakás közüzemi költségei a feladatot ellátót terheli.
 A körzetet működtető önkormányzatok időarányos visszafizetési kötelezettség kikötése mellett 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a praxisjog vásárlásához, amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 5 éves időtartamban vállalja a megjelölt körzetben az önálló orvosi tevékenységet.

Kapcsolat

Hirdető neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Telefon: 06/87/453-167
Email:: kozos.hivatal@csabrendek.hu