Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Bács-Kiskun
Település: Szank
Ellátandó lakosságszám (kártya): 700
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.04.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
0000-00-00 00:00:00
• az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
• saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
- részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
- nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Varga Ferencné polgármester, Szank Községi Önkormányzat, 6131 Szank, Béke utca 33.
Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmény (Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája 6131 Szank, Béke utca 73., Védőnői Szolgálat) iskola- és ifjúság orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A háziorvosi körzetet Szank Községi Önkormányzat jelenleg helyettesítés útján láttatja el. A háziorvosi körzet több mint egy éve betöltetlen, a körzetet betöltő háziorvos a körzet betöltésével praxisjogot szerez. A praxisjog a feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Szank község lakossága: 2412 fő, ebből az ellátandó körzet megközelítően 700 kártyaszámmal rendelkezik.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nyertes pályázó részére a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat a működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat ellátási szerződésben határozza meg.
• Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Varga Ferencné polgármesternél 77/495-087 telefonszámon, vagy személyesen.

Kapcsolat

Hirdető neve: Varga Ferencné
Telefon: +36703309117
Email:: szankrendszergazda@gmail.com