Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Pápa
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.02.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.01.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.01.28
- a háziorvos, v. belgyógyász, v.csecsemő- és gyermekgyógyász végzettség, v. üzemorvosi szakképesítés,
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- egészségügyi alkalmasság
- érvényes működési nyilvántartás
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
A pályázatot egy példányban postai úton Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete címére (8500 Pápa, Barát u. 9. vagy Anna tér 11. emelet) vagy személyesen az Intézet igazgatójának Ujváry Hajnalkának lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
Leírás / Megjegyzések: Pápa város közigazgatási területén működő, önkormányzati rendeletben meghatározott oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt feladatok ellátása

Kapcsolat

Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát
Telefon: 306480846
Email:: alapellatas@papa.hu