Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Hajdú-Bihar
Település: Berettyóújfalu
Ellátandó lakosságszám (kártya): 622
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
2019.12.05
2019.12.12
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatot postai úton kell benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
Leírás / Megjegyzések: A 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra feladat-ellátási szerződés megkötése esetén.

A nyertes pályázó részére Berettyóújfalu Város Önkormányzata ingyenes bérleti jogviszony létesítésével összkomfortos szolgálati lakást ajánl fel (Berettyóújfalu, Bessenyei lakótelep 1. IV/13.).


A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 622 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 674 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.


A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
Energetikailag és kívül-belül felújított épület, XXI. századi körülmények.

Kapcsolat

Hirdető neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Telefon: 0654505415
Email:: jegyzo@berettyoujfalu.hu