Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Pest
Település: Szigetszentmiklós
Ellátandó lakosságszám (kártya): 7211
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.04.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
2020.01.31
2019.12.20
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (fogorvos szakképesítés)
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
- egészségügyi alkalmasság
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- saját rendelővel és felszereléssel rendelkező vállalkozó orvos,
- a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,
- gyermek fogászati gyakorlat,
- szájsebészeti gyakorlat,
- jártasság az esztétikai fogászatban.
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - lezárt borítékban.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat fogorvosi munkakör betöltésére"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Erika nyújt a 06-24-505-591-es telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2015. (III.26.) Önkormányzati Rendelet 3. mellékletében meghatározott 2. számú, területi ellátási kötelezettségű, vegyes fogorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott fogorvosi feladatok ellátása, valamint ifjúsági és iskolafogászati ellátás az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Kapcsolat

Hirdető neve: Papp Erika
Telefon: 003624-505-591
Email:: papp.erika@szigetszentmiklos.hu