Nyomtatás

 

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Mosonmagyaróvár
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.05.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
2020.03.31
2020.04.30
− Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
− a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
− a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
− jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
− képesítést igazoló okiratok másolata,
− szakmai önéletrajz,
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
− orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
− működési nyilvántartási igazolvány másolata,
− nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
Postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására”
Leírás / Megjegyzések: Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, a 2019. január 1. napján hatályos állapot szerinti 13. számú felnőtt háziorvosi körzet (2018. február 1. napjától betöltetlen)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottként.

Juttatások:
− Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében - a lehetőségekhez mérten - a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
− Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

Kapcsolat

Hirdető neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Telefon: +3696/577-817
Email:: unger.annamaria@mosonmagyarovar.hu