Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Pápa
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.12.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11.09
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.11.09
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
háziorvostan szakvizsga hiányában is lehetőség van a betöltésre, egyéb meghatározott szakorvosi képesítés esetén kötelezettséget vállalva a háziorvostan szakvizsga megszerzésére
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
helyettesítés esetén nem kell praxisjog
- egészségügyi alkalmasság
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- rövid szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „VIII. sz. Házi orvosi körzet pályázat”
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
Leírás / Megjegyzések: Pápa Város VIII. sz. háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában, (megegyezés szerint közalkalmazotti formában is ellátható)
- ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel, (nincs hétvégi és ünnepnapi kötelezettség)
Lehetőség van teljes munkaidőben történő helyettesítéssel ellátni a körzetet (nem kell praxisjog) átmenetileg

Kapcsolat

Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát
Telefon: 306480846
Email:: alapellatas@papa.hu