Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Bács-Kiskun
Település: Kunadacs
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.12.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.11.30
• az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság.
- részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
- nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- a vállalkozói formától függően igazolás az egyéni vállalkozó kamarai regisztrációról, illetve
társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog
megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati
anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul
annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Farkas Ildikó polgármester, Kunadacs Község Önkormányzata, 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Kunadacs község állandó lakossága: 1499 fő
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Farkas Ildikó polgármesternél 06/20/312-7190 telefonszámon, vagy személyesen.
Leírás / Megjegyzések: Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda, és a Szent Margit Katolikus Általános Iskola) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony esetén a kinevezést követően azonnal.

Munkahely:
• Kunadacs község háziorvosi körzet orvosi rendelő (6097 Kunadacs, Kossuth Lajos u. 44.)

Amit biztosít az Önkormányzat:
• önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelőt és berendezéseit,
• a rendelő frissen felújított, esztétikus, jól felszerelt,
• helyben lakó, 17 éve itt dolgozó asszisztens segíti a munkát,
• az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

Kapcsolat

Hirdető neve: Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Telefon: 06/76/558-131
Email:: kunadacs.ph@tanet.hu