Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Somogy
Település: Darány
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2000
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: 0000-00-00 00:00:00
• A 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
• A praxis vállalkozói formában történő működtetése.
• A háziorvosi körzet 2020. december 31-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 2021. január 1-jétől.
• A praxis fenti időponttól Darány Község Önkormányzatát illeti, melyért a nyertes pályázónak fizetnie nem kell.
• A megbízás időtartama: A körzet önkormányzatai a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább öt évre szóló feladat-ellátási megállapodást kötnek.
• Részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok
• Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata.
• Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Pályázatok benyújtásának helye: Darány Község Önkormányzata, Villányi László polgármester 7988 Darány, Rákóczi utca 72.
Pályázatok benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.
A körzet önkormányzatai fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Dr. Kálmán László jegyzőtől a 06/20 4271936-es telefonszámon.
Ld. a pályázati feltételeknél
postai (7988 Darány, Rákóczi utca 72.)vagy elektronikus úton (hivatal.darany@gmail.com; hivatali kapu: ONKDAR)
Leírás / Megjegyzések: Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó Községi Önkormányzatok pályázatot hirdetnek a Darányi háziorvosi felnőtt és gyermek (vegyes) körzet (a kiíró települések teljes területe) háziorvosi feladatainak vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, az alábbi tartalommal:

Háziorvos által ellátandó feladatok: Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola- és ifjúság egészségügyi orvoslás. Hétközi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel. Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-16:00 óráig

A heti rendelési időt a körzethez tartozó öt település öt rendelőjében kell megosztani.
 A pályázaton nyertes orvosnak:
a) Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi, Kastélyosdombó községek önkormányzatai a településeken lévő orvosi rendelőt, annak felszerelési, berendezési tárgyait térítésmentes biztosítják, viselik a rendelők fenntartási költségeit,
b) Darány Község Önkormányzata:
ba) térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelőt és annak felszerelési, berendezési tárgyait, a közüzemi költségek a vállalkozót terhelik.
bc) a pályázaton nyertes orvosnak bérlakást nem tud biztosítani.

Kapcsolat

Hirdető neve: Darány Község Önkormányzata
Telefon: 82/466-925
Email:: hivatal.darany@gmail.com