Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: Tard
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1150
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.15
Pályázati feltételek:

- Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- földrajzi közelség
- helyismeret
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását,
- egészségügyi alkalmassági igazolást,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolványt, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület zárt ülésén kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton a következő címre: 3416 Tard, Rózsa utca 1.
vagy
- elektronikusan a következő e-mail címre: hivatal@tard.hu
Leírás / Megjegyzések: Tard Község Önkormányzata pályázatot hirdet a háziorvosi körzetének ellátására.
A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermekek).
Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiséget és berendezéseit.

Kapcsolat

Hirdető neve: Tard Község Önkormányzata
Telefon: 0649/432-903
Email:: hivatal@tard.hu